God tillgång till telefoni och grundläggande internet i Sverige

2015-10-12

Tillgången till telefoni och grundläggande internet (minst 1 Mbit/s) där vi bor och arbetar är mycket god, men kan bli ännu bättre. Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i rapporten Tillgången till telefoni och grundläggande internet.

I rapporten beskrivs PTS arbete med att säkerställa tillgången till så kallade samhällsomfattande tjänster. Myndigheten ska säkerställa att telefoni och grundläggande internet (minst 1 Mbit/s) finns att tillgå även för de hushåll och företag som inte kan få dessa tjänster på marknaden. Att endast ett 10-tal hushåll i landet har fått lösningar upphandlade av PTS, kan ses som ett mått på att det är ytterst få hushåll och företag som inte har tillgång till något nät överhuvudtaget.

PTS krav ska täppa till täckningsluckor

Operatörerna bygger nu ut 4G-näten och uppgraderar 2G- och 3G-näten, även i glest befolkade områden. PTS har dessutom ställt täckningskrav i ett stort frekvensband (800 MHz-bandet) och kommer även att göra det i ett liknande frekvensband (700 MHz-bandet) som snart blir tillgängligt för operatörerna. Operatörernas utbyggnad och uppgraderingar, tillsammans med myndighetens krav, kommer åtgärda många täckningsluckor som finns i dag.

Tillgången till bredband påverkar telefonin

Tillgången till bredband påverkar tillgången till telefoni genom att allt fler hushåll och företag ersätter den traditionella fasta telefonin med ip-telefoni. PTS bredbandskartläggning 2014 visar att nästan alla hushåll och företag har möjlighet att teckna bredbandsabonnemang om minst 1 Mbit/s. I december 2014 var över hälften av alla abonnemang på fast telefoni för privatpersoner ip-baserade. Fler och fler ersätter även den fasta telefonin med mobiltelefoni.

Trenden är fiber och mobilt

Såväl Telia Sonera som andra operatörer fortsätter att genomföra förändringar i näten under de kommande åren. Trenden är att traditionell fast telefoni och bredband via telejacket (ADSL) ersätts med tjänster via fiber eller mobilnäten. PTS följer dessa omställningar noga för att säkerställa tillgången till telefoni och internet och för att bevaka konsumenternas intressen. Detta är särskilt viktigt i glest bebyggda områden, där det fasta telenätet hittills varit den främsta anslutningsformen för telefoni och internet.

Fakta: Rätt till telefoni och internet?

Alla ska ha tillgång till telefoni och grundläggande internet (minst 1 Mbit/s) i fasta bostäder och företag (fritidshus eller tillfälliga bostäder omfattas inte). Tjänsterna kan erbjudas via fasta eller trådlösa nät.

Läs rapporten.

Mer information

Anna Wikström, chef enheten för konsumenträttigheter: 073-644 56 62
PTS presstjänst: 08-678 55 55