PTS rapporterar om genomförda åtgärder för bättre mobiltäckning

2015-07-01

I dag avrapporterar PTS den 11-punktslista med åtgärder för bättre mobiltäckning som myndigheten lämnade till regeringen för ett år sedan.

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar såväl på längre sikt med spektrumtilldelningar och bättre frekvensutnyttjande som med åtgärder som på relativt kort sikt kan ge förbättringar. I juni 2014 lämnade myndigheten en lista som omfattade 11 sådana åtgärder till it-ministern. I dag har PTS rapporterat status för dessa åtgärder till regeringen.

PTS redogör bland annat för den pågående tilldelningen av 700 MHz-bandet och genomfört arbete med regionala dialogmöten, information om inomhustäckning och betalterminaler samt statistikinsamling, tillsyn och mätning.

Sammantaget bedömer PTS att resultaten av åtgärderna har inneburit positiva effekter för tillgången till mobil kommunikation. Merparten av åtgärderna kommer dock att få störst effekt på några års sikt, som till exempel tilldelningen i 700 MHz-bandet. Åtgärder som redan kan anses ha gett effekt är bland annat de nya täckningskartor som operatörerna publicerade i början av 2015 samt utbyggnaden av täckningskravet i 800 MHz-bandet, där drygt 140 basstationer redan driftssatts.

PTS kommer att löpande analysera behovet av fortsatta eller nya åtgärder för att förbättra tillgången till mobil kommunikation i Sverige.

Ta del av sammanställningen

För mer information:

Jonas Wessel, chef för spektrumavdelningen, tfn: 073-066 57 58
PTS presstjänst, tfn; 08-678 55 55

Mer information om PTS arbete med mobiltäckning finns på www.pts.se/tackning