Billigare att använda mobilen inom EU

2016-04-28

Nu blir det billigare att använda mobilen inom EU. Samtidigt ökar EU skyddet för ett öppet internet. Post- och telestyrelsen (PTS) ska se till att de nya EU-reglerna följs i Sverige.

Från och med den 30 april börjar nya EU-regler att gälla i Sverige och resten av unionen. De nya reglerna gäller internationell roaming (när operatörerna skickar trafik i varandras nät över gränserna) och nätneutralitet (att all trafik på internet ska behandlas likvärdigt).

De nya reglerna om internationell roaming syftar till att det på sikt ska kosta som hemma att använda mobilen i andra EU-länder. Under en övergångsperiod får operatörerna dock ta ut en extraavgift utöver kostnaden du har i Sverige.

Att ringa ett samtal inom EU får från och med den 30 april kosta högst 2,21 kronor per minut. Att ta emot ett samtal får kosta högst 0,13 kronor per minut. Även kostnaden för sms och datatrafik sänks.

Principen om nätneutralitet och skydd för ett öppet internet har hittills inte varit reglerat i Sverige. Genom de nya reglerna får PTS verktyg mot affärsmodeller och avtal som strider mot principen om nätneutralitet.

PTS har tillsynsansvar

PTS ska i egenskap av tillsynsmyndighet på området se till att reglerna i förordningen följs.

I februari 2016 publicerade sammanslutningen av europeiska regleringsmyndigheter, Berec, riktlinjer för hur tillsynen av de nya roamingreglerna ska gå till. PTS kommer inom ramen för Berec fortsätta vara aktiva med att ta fram riktlinjer för hur tillsynen av nätneutralitet ska gå till i praktiken. Berecs riktlinjer väntas bli klara i augusti 2016. I avvaktan på riktlinjerna avseende tillsynen av nätneutralitet kommer PTS följa vad som händer på den aktuella marknaden och vid behov vidta lämpliga utredningsåtgärder.

PTS har även publicerat branschinformation om internationell roaming och nätneutralitet. Där finns bland annat direktlänkar till förordningstexten och annan relevant information.

För mer information

Internationell roaming:
Fredrik Kapper, konkurrensavdelningen: 073-644 56 42

Nätneutralitet:
Emma Närvä, konkurrensavdelningen: 073-644 57 63

PTS presstjänst: 08-678 55 55