Fulsälj åter i topp i PTS klagomålsstatistik

2016-01-21

Fulsälj per telefon ligger kvar i topp när Post- och telestyrelsen (PTS) redovisar konsumentklagomålen för fjärde kvartalet 2015. PTS överväger nu att kräva hårdare lagstiftning, vid sidan av den branschöverenskommelse som redan finns.

Fulsälj per telefon, eller otillbörlig marknadsföring, har varit ett problem en längre tid. PTS har tillsammans med Konsumentverket, Telekområdgivarna och operatörer tagit fram en handlingsplan för att få bort oetiska försäljningsmetoder. Nu överväger myndigheten ytterligare ett steg:

- Om utvecklingen inte hejdas måste vi överväga att kräva hårdare lagstiftning på nationell nivå. Det är inte rimligt att konsumenterna blir lurade av oseriösa telefonförsäljare som säljer telefonitjänster, säger Anna Wikström, chef för enheten för konsumenträttigheter.

PTS har tidigare verkat för en hårdare lagstiftning på EU-nivå, men bedömer nu att man skulle kunna få önskad effekt genom förändringar i den nationella lagstiftningen.

Myndigheten kommer även att lyfta frågan om arbetet med handlingsplanen på nästa möte med branschen, för att se om arbetet med att införa den kan drivas på.

Klagomål om nummer på andra plats

På andra plats i PTS klagomålsstatistik hamnar klagomål om nummer. Det handlar bland annat om oönskade uppringningar som känns påfrestande. Inkommande samtal kan ibland spärras direkt i telefonen, via en app för smarta telefoner eller av operatören. En annan typ av klagomål rör överföring av nummer från en operatör till en annan. Läs mer om nummerflytt.

Avbrott på tredje plats

Det tredje största antalet klagomål under kvartalet handlar om avbrott. Dessa har orsakats bland annat av stormarna Gorm och Helga.

Läs klagomålsrapporten för fjärde kvartalet 2015
Läs klagomålsrapporten för helåret 2015
Läs mer om branschens handlingsplan

För mer information

PTS presstjänst: 08-678 55 55