Konsumentdag om telekom bjuder på späckat program

2016-10-05

Programmet för Post- och telestyrelsens (PTS) och Telekområdgivarnas gemensamma konsumentdag om telekom är nu klart. Vi uppmärksammar även att Telekområdgivarna firar tio år. Du som jobbar med dessa frågor – välkommen den 20 oktober.

Program

Inledning
Catarina Wretman, tf gd, PTS

En starkare telekomkonsument

Sara Andersson, chef för samhällsfrågor och stf gd, PTS
 
Kronofogdens arbete inom telekomområdet
Christina Gellerbrant Hagberg, rikskronofogde, Kronofogden

Hur bygger Telenor kundens förtroende?
Patrik Hofbauer, vd och koncernchef, Telenor Sverige

Höga förväntningar och aggressiva försäljningsmetoder – en tillbakablick på ärenden Konsumentverket drivit de senaste tio åren
Cecilia Norlander, jurist, Konsumentverket

Från ord till handling – en konsumentvänligare telekommarknad
Kajsa Frisell, näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen
Mikael von Otter, pensionär

Då och nu – en historisk resa mot Sveriges bästa konsumentmarknad!
Susanna Fromhold, vice vd, Telekområdgivarna
Camilla Brogren, kommunikationsansvarig, Telekområdgivarna
Kristian Ramírez, jurist, Telekområdgivarna

Moderator för dagen är Jan Bylund.

För mer information och anmälan: www.pts.se/konsumentdag (observera att sista anmälningsdag är den 10 oktober)

Frågor: konsumentdag@pts.se