Sverige har flest snabba bredbandsabonnemang

2016-06-22

Sverige har flest snabba bredbandsabonnemang jämfört med våra grannländer. Det visar 2016 års sammanställning av telekomstatistik från fem nordiska och tre baltiska länder, som Post- och telestyrelsen (PTS) presenterar i dag.

Snabbt bredband efterfrågas av allt fler i Sverige och det syns i statistiken – var sjätte har ett bredbandsabonnemang som klarar 100 Mbit/s eller mer. Övriga nordiska-baltiska länder ligger ganska långt efter. I det land som ligger tvåa i sammanställningen, Lettland, har nästan var åttonde ett sådant abonnemang.

Antalet snabba bredbandsabonnemang ökar dessutom snabbare i Sverige än i de flesta andra länderna.

- Vi ser att svenskarnas konsumtion av rörlig bild driver på efterfrågan på bredband med hög hastighet eftersom sådana tjänster kräver hög kapacitet. Efterfrågan förstärks av att många hushåll använder trådlösa nätverk med flera samtidiga användare vilket kräver högre kapaciteter, säger Andreas Wigren, marknadsanalytiker på PTS.

Svenskarna i topp även på IP-telefoni

Nästan var femte svensk har ett IP-telefoniabonnemang. Det placerar Sverige i topp i sammanställningen. Även på Island ökar antalet IP-telefoniabonnemang, var sjunde islänning har ett sådant. I övriga länder ökar IP-telefonin betydligt långsammare eller minskar.

Mobildata ökar överallt

I samtliga länder ökar mängden data som överförs i mobilnäten. I Finland konsumeras det mest med nästan 10Gb per person och månad. Lettland ligger tvåa i sammanställningen och där används nästan 5Gb per person och månad. Svenskarna ligger på tredje plats med 4Gb.

För mer information:
Andreas Wigren, marknadsanalytiker, tfn: 073-644 56 96
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Bakgrund

Statistik för den nordiska och baltiska telekommarknaden publiceras årligen. Statistiken är insamlad av PTS motsvarighet i respektive land och bearbetad av den nordisk-baltiska arbetsgruppen för statistik – Nordic-Baltic Working Group on Statistics and Definitions (Nordstat), där PTS ingår. Sammanställningen baseras på tidigare publicerad statistik från Sverige, Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen och Norge. Siffrorna publiceras i dag på PTS statistikportal.