2017

PTS granskar driftsäkerheten hos Telia och Tele2

2017-12-18 PTS ska följa upp hur operatörerna arbetar med uppgraderingar av nät och tjänster.

Efterfrågan på snabbt bredband fortsatt hög

2017-11-24 Det konstaterar PTS i rapporten Svensk telekommarknad för första halvåret 2017.

God tillgång till telefoni och grundläggande internet i Sverige

2017-10-26 Det konstaterar PTS i rapporten Tillgången till telefoni och grundläggande internet.

Tillsyn av uppsägningstider i konsumentavtal

2017-10-25 PTS granskar tolv operatörer.

PTS granskar Tres begränsningar av roaming

2017-10-23 PTS inleder tillsyn över hur operatören Tre (Hi3G) följer gällande EU-reglering om roaming.

Omställning till nya tekniker resulterar i klagomål

2017-09-25 Det visar PTS senaste rapport om konsumentklagomål.

PTS till Västerbotten och Jämtland nästa vecka

2017-09-21 Möten om reparationstider, underhåll och reservkraft.

Telenor börjar lämna ut uppgifter till polisen även efter kontorstid

2017-09-13 Bolaget förändrar rutiner efter PTS granskning.

PTS undersöker utmaningar med driftsäkerhet på landsbygden

2017-08-18 Besöker fem kommuner i Västerbottens och Jämtlands län.

PTS inleder tillsyn mot Tele2

2017-06-30 Tele2:s mobilnät påverkades nationellt den 7 april 2017.

Sida 1 av 3
1 2 3 »