Mer flexibel användning av telefonnummer efter sommaren

2017-05-10

Post- och telestyrelsen (PTS) vill göra det möjligt att använda geografiska telefonnummer i andra riktnummerområden samt i mobilnät – något som förekommer i dag men inte är tillåtet enligt nummerplanen. PTS remitterar nu ett förslag på beslut av förändringar i nummerplanen som öppnar för mer flexibel användning av telefonnummer.

Det finns en ökad efterfrågan på att använda telefonnummer mer flexibelt, till exempel att flytta med ett fast geografiskt nummer till ett annat riktnummerområde eller att använda det geografiska numret i mobilnät. Redan i dag förekommer denna typ av användning, men den är inte tillåten utifrån hur nummerplanen, och tillståndsvillkor, är formulerad.

PTS har i sin strategi för telefoninummerplanen från 2014 identifierat dessa förändringar som möjliga att genomföra på kort sikt.

PTS skickar nu sitt förslag på beslut på remiss till marknadsaktörer. Det föreslagna beslutet innebär att det ska bli möjligt för operatörer att tillhandahålla denna flexibla användning, men att de inte ska vara skyldiga att erbjuda dessa möjligheter.

I det korta perspektivet kommer PTS rutiner för tilldelning av geografiska nummer att vara oförändrade. En större förändring, till exempel att helt ta bort dagens riktnummerområden, kan bli aktuell först på längre sikt (framåt 2025). 

Marknadsaktörer har fram till den 12 juni 2017 att svara på remissen. PTS räknar med att fatta beslut i frågan efter sommaren.

Läs PTS förslag till beslut

För mer information:
Bo Martinsson, enheten för nummer och adressering: 070-856 72 15
PTS presstjänst: 08-678 55 55

Om nummerplanen

Den svenska nummerplanen har funnits länge och är delvis föråldrad. Den skapades före andra världskriget och är inte anpassad till de senare årens samhälls- och teknikutveckling, till exempel för ip-telefoni. För att alla ska ha möjlighet att använda kommunikationstjänster på ett mobilt och flexibelt sätt, och för att nya tjänster ska kunna växa fram, måste nummerplanen förändras – ett arbete som PTS inledde 2014 när myndigheten tog fram en strategi för nummerplanen.

PTS är nu inne i en process för förändring av nummerplanen. Med detta förslag till beslut tas första steget. Myndigheten resonerar också vidare kring framtida steg enligt strategin, tillsammans med marknadsaktörerna. Detta kan leda fram till större förändringar av nummerplanen. På sikt (framåt 2025) är det bland annat möjligt att dagens riktnummerområden tas bort för att medge en än mer flexibel användning av telefonnummer.