Telefoni


Tillsynsärendena rör förekomst av tilläggsavgifter och begränsningar av tjänster vid roaming inom EU.

12 juli 2018


Telia följer inte reglerna för hur operatörsbyten ska gå till. Post- och telestyrelsen (PTS) förelägger nu bolaget att ändra sig.

28 juni 2018


Ska du åka utomlands i sommar? Det finns regler för avgifter när du ringer, skickar sms eller surfar utomlands.

21 juni 2018


Det visar en sammanställning av telekomstatistik från de fem nordiska och tre baltiska länderna.

20 juni 2018


PTS avser att förelägga operatören att ändra sig.

13 juni 2018


PTS avslutar därför sitt ärende.

30 maj 2018


PTS ska granska hur fyra av de största mobiloperatörerna säkerställer att obehöriga inte kan spåra mobiltelefoners position, avlyssna samtal och läsa sms.

15 maj 2018


Från och med i år inför PTS en ny rutin i samband med fakturering av avgifter.

3 maj 2018


Teloteket har möjlighet att yttra sig om underrättelsen senast 9 maj.

19 april 2018


Utbyggnadslagen, roaming och öppet internet är några av områdena som PTS kommer att granska under 2018.

4 april 2018