Telefoni


Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram en strategi för att möta marknadens framtida behov av mobilnummer.

14 april 2016


PTS efterfrågar synpunkter på förslag till beslut om marknaden för mobil samtalsterminering och även på revidering av kalkylmodellen för mobilnät och uppdaterad kalkylränta.

14 april 2016


Fulsälj – otillbörlig marknadsföring – ligger åter i topp när Post- och telestyrelsen (PTS) presenterar klagomålsstatistiken för första kvartalet 2016. På andra plats hamnar klagomål som gäller nummer och på tredje plats kommer avbrott.

13 april 2016


Operatörerna är skyldiga att skydda abonnenternas och användarnas integritet i samband med tillhandahållande av tjänsterna. Nu inleder Post- och telestyrelsen (PTS) tillsyn för att se hur operatörerna lever upp till kraven.

6 april 2016


Mötet äger rum den 19 april.

6 april 2016


Den 1 januari 2016 började Post- och telestyrelsens (PTS) nya föreskrifter om driftsäkerhet att gälla. Nu inleder PTS arbetet med att granska att operatörerna följer de nya reglerna.

5 april 2016


Post- och telestyrelsen (PTS) förelägger i dag telebolaget Bahnhof om att företaget ska lämna ut uppgifter om abonnemang när brottsbekämpande myndigheter begär ut uppgifterna och har en brottsmisstanke.

31 mars 2016


Årets marknadsdag har ett framtidstema och på programmet finns frågor som 5G och framtidens reglering. Bland talarna finns it-minister Mehmet Kaplan.

10 mars 2016


PTS inleder tillsyn av en integritetsincident som inträffat hos Telenor i samband med en planerad uppdatering i mobilnätet. Det handlar om att inkommande sms från andra operatörer har hamnat hos fel mottagare i Telenors nät.

2 mars 2016


PTS har under hösten 2015 prövat behovet att revidera kalkylmodellen för mobilnät och kommit fram till att ett sådant behov föreligger.

8 februari 2016