PTS lämnar telestörningsinformation i SOS Alarms tjänst Samverkanswebben

Samverkanswebben är en tjänst som SOS Alarm tillhandahåller där krishanterande aktörer i samhället kan ta del av information som bidrar till att skapa en gemensam lägesbild över störningar och framkomlighet i samhällsviktig infrastruktur.

Information om telestörningar

För att informera om störningar i landets telenät har SOS Alarm i samarbete med PTS och teleoperatörerna utvecklat en informationssida i Samverkanswebben, som bygger på information från det gemensamma systemet för driftstörningar, Gemensam lägesuppfattning (GLU).

GLU ger teleoperatörerna möjligheter att rapportera driftstörningar till SOS Alarm på ett gemensamt och strukturerat sätt och i ett elektroniskt format. Ett syfte med att arbeta med samma format är att det underlättar SOS Alarms analysarbete om hur pågående störningar påverkar möjligheterna att nå nödnumret 112. SOS Alarm visar sedan mottagen information i webbtjänsten Samverkanswebben, där man har tagit fram en egen vy för telestörningar. Samverkanswebben är ett verktyg för regional och lokal samverkan med fokus på ett effektivt informationsutbyte och samverkan mellan samhällets larm- och ledningscentraler och krisledande aktörer.

Via telestörningsfliken får man en snabb överblick över telestörningar i de fasta och mobila telenäten i hela landet samtidigt som man kan hämta fram detaljer om störningarnas utbredning, konsekvenser och när störningarna kommer att vara åtgärdade.

Telestörningssidan omfattar också flertal andra funktioner till exempel möjligheten att få en personlig notifikation vid större störningar genom eget val av larmgränser.

Vill du ansluta din organisation?

Användningen av informationssidan om telestörningar är kostnadsfri och kräver inte några speciella installationer i din it-miljö.

Är du intresserad av att ansluta dig och din organisation till telestörningsfliken i SOS Alarms tjänst Samverkanswebben eller vill du veta mer om tjänsten? Ta kontakt med SOS Alarm via www.sosalarm.se eller telefon 08-407 30 00.