Ledning och styrelse

Ledning

Generaldirektör

Dan Sjöblom

Ställföreträdande generaldirektör och stabschef

Catarina Wretman

Avdelningschefer

Rikard Englund, konkurrensavdelningen, 08-678 56 44
Sara Andersson, avdelningen för samhällsfrågor, 08-678 55 84
Annica Bergman, nätsäkerhetsavdelningen, 08-678 58 13
Olof Bjurö, postavdelningen, 08-678 56 08
Jonas Wessel, spektrumavdelningen, 08-678 57 77
Richard Källstrand, administrativa avdelningen, 08-678 57 31
Annicka Spångberg, kommunikationsavdelningen, 08-678 58 36
Rebecca Källskog, personalavdelningen, 08-678 55 00
Karolina Asp, rättssekretariatet, 08-678 57 72

Styrelse

PTS styrelse är förordnad från och med den 1 juli 2017 till och med den 30 juni 2020:

Åke Hedén, ordförande (civilekonom)
Carl Cederschiöld (senior rådgivare)
Gunilla Nordlöf (generaldirektör)
Jens Zander (professor)
Therese Mattsson (generaldirektör)
Markus Bylund (it-strateg)
Kristina Alsér (entrepenör)
Pia Gruvö (avdelningschef)
Dan Sjöblom (generaldirektör, Post- och telestyrelsen)

 

Läs om PTS organisation