PTS är Sveriges modernaste myndighet

I november 2015 utsågs PTS till Sveriges modernaste myndighet - en utmärkelse som Kvalitetsmässan driver tillsammans med Näringsdepartementet, PwC, VINNOVA, Naturvårdsverket, ST och Saco-S. Här berättar vi vad vi tror var avgörande för vår vinst. Om din myndighet eller organisation vill höra mer, är ni självklart välkomna att kontakta oss.

PTS arbetar med konkurrensfrämjande insatser. Vi fördelar spektrum på ett samhällseffektivt sätt och främjar bredbandsutbyggnad i hela landet. Vi jobbar för säkra kommunikationer och att användarnas integritet värnas. Vi månar om konsumenternas intressen och jobbar för att alla – oavsett funktionsförmåga – ska kunna använda elektroniska kommunikationer. Och mycket, mycket annat.

Med så många olika uppgifter, inom ett område som förändras och utvecklas snabbt, behöver vi vara kreativa och snabbfotade. Hos oss finns många idéer och innovativa lösningar; det är helt enkelt en slags kreativ mylla. Samtidigt är kompetensen hög – allt från tillståndshandläggning till strategisk planering görs med stor noggrannhet. Det är resultatet av att vi har kompetenta medarbetare som trivs på jobbet.

Temperaturmätning av vårt interna arbete

Tävlingen gav oss en chans att få en extern temperaturmätning av vårt interna arbete. Genom att arbeta för att bli nominerad stärkte vi vår egen kompetens, vi finslipade vårt samarbete över avdelningsgränserna och därigenom kunde vi också på ett konkret och involverande sätt leva
upp till PTS-kulturen – prestigelöst samspel, tydlighet och förtroende,
utveckling och kreativitet samt balans.

Vi vann tävlingen för att vi har ställt upp som ett lag, varje medarbetare har del i vinsten, varje medarbetare har bidragit med sin kompetens, varje medarbetare kan därför känna sig stolt och med självklarhet vara ambassadör för vårt arbete och vår kultur.

Vi arbetade i projektform

Rent praktiskt arbetade vi i projektform för att kunna delta i tävlingen. För att arbetet skulle bli så lyckosamt som möjligt var det viktigt att det fanns minst en engagerad deltagare från varje avdelning. Likaså var en framgångsfaktor att deltagarna kände att de kunde föra fram idéer och synpunkter förutsättningslöst för diskussion och att det även var öppet för åsikter och förslag över enhets- och avdelningsgränserna. Vi samlade representanter från myndighetens alla hörn och formade en arbetsgrupp som fullkomligt öste ur ett ymnighetshorn av idéer och entusiasm. Redan här insåg vi att målet nästan var nått; denna inställning hos alla medarbetare är vad som gör vår myndighet modern! Genom att träffas och arbeta helt avdelnings- och nivåöverskridande samlade vi kompetens som vi tidigare kanske bara anat men ändå inte riktigt kände till.

Arbetsgruppen delades därefter in i fyra mindre grupper utifrån tävlingens fokusområden: kvalitet, enkelhet och effektivitet; engagerade och kompetenta medarbetare; förnyelse och innovation samt hållbar och miljömedveten utveckling. Grupperna tog fram förslag på åtgärder vi vidtagit och som borde lyftas fram i tävlingen, men även förslag på aktiviteter som borde genomföras för att uppnå målet att vara en modern myndighet. Aktiviteterna/förslagen togs fram genom workshops och grupparbeten med så stor förankring på respektive avdelning som varit möjligt. Lika relevant var dock att aktiviteterna även utan en nominering i tävlingen helt klart leder till att myndigheten blir en bättre arbetsplats ur flera aspekter.

Vill du veta mer?

Om din myndighet eller organisation vill veta mer om hur vi har arbetat för att bli Sveriges modernaste myndighet, så är ni självklart välkomna att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns längst upp till höger på denna sida.

Webbnyhet "PTS är sveriges modernaste myndighet" (2015-11-03)