EU-ordförandeskapet

Mellan 1 juli och 31 december 2009 var Sverige ordförande för EU.

PTS arbetade under denna tid tillsammans med Närings­departementet för att EU skulle nå resultat på viktiga områden inom elektronisk kommunikation. Detta gällde bland annat

  • att nå en slutlig överenskommelse om ändrade direktiv om elektronisk kommunikation, det s.k. telekompaketet
  • EU:s IT-politiska agenda efter "i2010" 
  • att enas om hur de radiofrekvenser som frigörs vid övergången till digital-tv – det som brukar kallas "the digital dividend" – ska användas i EU
  • hur EU:s medlemmar ska samarbeta för ett säkert och robust Internet 
  • hur Internet ska drivas i framtiden och vilken roll EU ska ha i det. 

Två konferenser

Inom ramen för EU-ordförandeskapet ordnades i Sverige två viktiga konferenser på området:

  • Stockholm 5 november: Resilient Electronic Communications – a Multistakeholder Challenge, PTS konferens om ett säkert och robust Internet i EU.
  • Visby 9-10 november: Creating Impact for an eUnion 2015, konferens om EU:s framtida IT-politiska agenda. Som underlag tas en konsultrapport fram som blir klar i september.

Östersjöperspektivet

En generell prioritet för det svenska ordförandeskapet var Östersjö­perspektivet. Inom ramen för EU:s Östersjöstrategi tog PTS ansvar för det delmål som rör samordning av användningen av "the digital dividend" runt Östersjön. 

Mer information

För ytterligare information kontakta: Ola Bergström tel. 08-678 55 00