Internet

De flesta svenska hushåll har i dag uppkoppling till internet.

Här finns information och tjänster för dig som är privatperson.

" " Nyttan med bredband

Med bredband och smarta, digitala tjänster kan du leva enklare och tryggare, oavsett hur eller var du bor.

" " Saknar bredband

Information för dig som saknar bredband.

" " Mer om bredband

Bra att veta om internet.

" " Tekniker för bredband

Det finns flera tekniker och möjligheter att välja mellan.

Nyheter

10 augusti 2021

Ansökningstiden för bredbandsstöd har löpt ut. PTS kommer nu att utvärdera ansökningarna.

19 februari 2021

Under 2020 delade PTS ut sammanlagt 136 miljoner kronor i bredbandsstöd. Nu har myndigheten rapporterat sina slutsatser från det gångna året.

8 oktober 2020

Nu har PTS fattat de första besluten om tilldelning av bredbandstöd. Det handlar om sammanlagt 44 projekt i Blekinge, Värmland, Västernorrland och Västra Götaland.

Dokument

15 september 2021

Användartest av automatisk nummerupplysning med AI.

3 september 2021

1 september 2021

Underrättelse enligt lagen om elektronisk kommunikation om misstanke om bristande driftsäkerhet.

30 juli 2021

Underrättelse om misstanke om bristande skyddsåtgärder i röstbrevlådesystem.

5 juli 2021

PTS remissvar på delbetänkandet av utredningen om betrodda tjänster.