Internet

De flesta svenska hushåll har i dag uppkoppling till internet.

Här finns information och tjänster för dig som är privatperson.

Laptop och mobiltelefoner. Ny lag om elektronisk kommunikation

Från den 3 juni gäller ny lag om elektronisk kommunikation. Här hittar du en översikt och kan läsa mer.

Man och kvinna sitter i soffa med fjärrkontroll och laptop Frågor och svar om kakor (cookies)

Du kan, genom att ställa in din webbläsare, bestämma om du överhuvudtaget vill ha kakor eller inte.

Man i gul hjälm och varselväst pratar i telefon och håller i ett papper. Saknar bredband

Här får du reda på hur du skaffar bredband.

Två elever tittar på padda i ett klassrum. Tekniker för bredband

De allra flesta kan få tillgång till bredband trådlöst – via mobilnäten eller satellit. Det finns fler tekniker och möjligheter att välja mellan.

Nyheter

16 mars 2023

Antalet integritetsincidenter som rapporteras in från aktörer inom elektronisk kommunikation minskar. Det visar en sammanställning från Post- och telestyrelsen (PTS). Men samtidigt är rapporteringen ojämn bland aktörerna.

Dokument

20 september 2023

15 september 2023

15 september 2023

7 augusti 2023

Post- och telestyrelsen (PTS) har utarbetat ett förslag på teknisk vägledning för spektrumeffektiv tilldelning för fast radio (radiolänk) i frekvensband över 6 GHz avseende de tekniska förutsättningarna för tillstånd. Nu finns möjlighet att lämna återkoppling på förslaget senast den 8 september 2023.

26 juni 2023