Internet

De flesta svenska hushåll har i dag uppkoppling till internet.

Här finns information och tjänster för dig som är privatperson.

" " Nyttan med bredband

Med bredband och smarta, digitala tjänster kan du leva enklare och tryggare, oavsett hur eller var du bor.

" " Saknar bredband

Information för dig som saknar bredband.

" " Mer om bredband

Bra att veta om internet.

" " Tekniker för bredband

Det finns flera tekniker och möjligheter att välja mellan.

Nyheter

14 oktober 2021

I år har PTS bland annat bidragit till telefontjänsten Ring Digitalidag som testas för första gången.

31 augusti 2021

I juli 2021 smyglanserades funktionen ”Delad kontroll” i e-leg-tjänsten Freja eID. Den gör det möjligt för den som inte på egen hand vill eller vågar nyttja digitala tjänster som kräver e-legitimering. Utvecklingen har delvis finansierats av PTS innovationstävling.

10 augusti 2021

Ansökningstiden för bredbandsstöd har löpt ut. PTS kommer nu att utvärdera ansökningarna.

23 juni 2021

Slutrapport från Transistor som utvecklat T-talk, en lösning som omvandlar tal till text. En av åtta vinnare i PTS femtonde innovationstävling "Konverserande gränssnitt".

18 mars 2021

Överbelastningsattack orsakade driftstörningar den 23 februari 2021.

Dokument

25 november 2021

16 november 2021

Fördjupad granskning av 16 driftsincidenter och vidtagna säkerhetsåtgärder.

16 november 2021

Teknisk förstudie avseende förutsättningarna för implementering i de svenska mobilnäten.

8 november 2021

Förvaltningsrätten i Stockholm har i dom den 2 november 2021 avslagit Bahnhof AB:s och Bredband2:s överklaganden av PTS beslut om skyldighet att betala årlig avgift för år 2020.

29 oktober 2021