Medfinansieringsstöd

PTS har tidigare (mellan 2010 och 2014) beviljat stöd för bredbandsutbyggnad enligt medfinansieringsförordningen.Medfinansiering gavs till bredbandsutbyggnad som fick stöd via ett annat stödprogram, till exempel landsbygdsprogrammet och kanalisationsstödet som hanterades av Jordbruksverket respektive Länsstyrelsen i Örebro. PTS hanterar inte längre stödmedel för bredbandsutbyggnad.