Definitioner

Några grundläggande definitioner på amatörradioområdet.

Amatörradiotrafik
icke yrkesmässig radiotrafik för övning, kommunikation och tekniska undersökningar, bedriven i personligt radiotekniskt intresse och utan vinstsyfte.

Amatörsatellittrafik
amatörradiotrafik som använder satellitkommunikation.
(ITU RR 1.57)

Radioamatör
en person som innehar ett amatörradiocertifikat med tillhörande anropssignal.

Amatörradiosändare
radiosändare som är avsedd att användas av personer som har amatörradiocertifikat, för sändning på frekvenser som är avsedda för amatörradiotrafik.

Amatörradiocertifikat
kunskapsbevis utfärdat eller godkänt av Post- och telestyrelsen, som utvisar att godkänt kunskapsprov avlagts.

Länk till Rikstermbanken