Trygghetslarm

Använder du eller någon anhörig till dig trygghetslarm bör ni vara uppmärksamma om ni, eller exempelvis er bostadsrättsförening, byter leverantör eller abonnemang för bredband eller telefoni.

Det kan hända att trygghetslarmet behöver anpassas eller bytas ut för att passa med ett nytt abonnemang eller med ny hemutrustning, exempelvis modem. Kontakta kommunen för att se vilken lösning de erbjuder.

Att tänka på vid behov av nytt trygghetslarm

Trygghetslarm får man genom ett särskilt biståndsbeslut från kommunen. Trygghetslarmen kan fungera lite olika och det är kommunen som väljer vilket larm de erbjuder. Ta kontakt med din kommun för information om hur trygghetslarmet fungerar.

Trygghetslarm vid strömavbrott

Om trygghetslarmet är anslutet via digital/ip-baserad kommunikation (såsom bredband eller ip-telefoni) är det inte säkert att överföringen av larmet fungerar om ett strömavbrott inträffar. Fråga leverantören om det finns något reservsystem, så att överföringen fungerar även om det är strömavbrott. Det är även viktigt att trygghetslarmet har en batterireserv. Kontakta kommunen för mer information.

Samarbete

Tillsammans med Sveriges kommuner och regioner, Socialstyrelsen och Myndigheten för delaktighet följer och bevakar PTS utvecklingen vad gäller trygghetslarm.