Mobiltelesystem

I dag finns det fyra olika mobiltelesystem i Sverige: GSM, UMTS, CDMA450 och LTE. Tidigare fanns också NMT 450.

NMT 450 (1G)

Beskrivning: NMT står för "Nordic Mobile Telephone". Det är ett analogt mobiltelefonnät som byggdes upp gemensamt i de nordiska länderna. Nätet släcktes ned den 31 december 2007 och dess frekvensutrymme i 450 MHz-bandet kommer att användas av ett digitalt mobilnät som PTS delat ut tillstånd för, läs mer om det digitala 450-nätet nedan.
Utdelning av tillstånd och driftstart: Togs i drift 1981. Telia (nu Telia Sonera) fick den 4 juli 1995 tillstånd att tillhandahålla mobila teletjänster med NMT 450-systemet fram till utgången av 2004. Tillståndet förlängdes den 1 januari 2005 till utgången av 2007.

GSM (2G)

Beskrivning: GSM står för "Global System for Mobile Communication". Kallas även för 2G, som är en förkortning för ”den andra generationens mobiltelefoni”.
Utdelning av tillstånd och driftstart: Televerket (nu Telia Sonera) öppnade sitt GSM-nät i november 1992. Regeringen gav Comviq (nu Tele 2) tillstånd att driva GSM-nät 1988 och företaget öppnade nätet 1992. Europolitan (nu Telenor) öppnade sitt nät 1992 efter att regeringen givit företaget frekvenser 1990. 2002 delade PTS ut det fjärde GSM-tillståndet till Swefour. 

UMTS (3G)

Beskrivning: UMTS står för ”Universal Mobile Telephone System”. UMTS är en av de tekniker som ofta går under benämningen 3G. 3G står för ”den tredje generationens mobiltelefoni”.
Utdelning av tillstånd och driftstart: Tillstånden delades ut i december 2000. Driftstart i början av 2002.

CDMA450 (3G)

Beskrivning: Ett digitalt mobiltelefonisystem i 450 MHz-bandet, baserat på CDMA2000-teknik.
Utdelning av tillstånd och driftstart: PTS delade ut tillståndet till Nordisk Mobiltelefon 2005.

LTE (4G)

Beskrivning: LTE står för "Long Term Evolution". Tekniken benämns ofta 4G.
Utdelning av tillstånd och driftstart: LTE kan byggas i flera frekvensband. I maj 2008 tilldelade PTS 2,6 GHz-bandet, och i mars 2011 tilldelades 800 MHz-bandet. Telia Sonera driftsatte sitt 4G-nät 2009.