Täckning

Det finns två bilder av mobiltäckningen i Sverige. Den ena visar en stark utveckling där nya nät byggs och täckning och kapacitet blir bättre. Den andra visar att det ibland kan vara svårt att få täckning med mobiltelefon inomhus och på vissa platser är täckningen fortfarande svag. PTS undersökningar visar att konsumenterna generellt sett är ganska nöjda med täckningen.

arrow Flera faktorer påverkar täckningen

Den täckning som man som konsument får när man använder tjänsterna beror på många faktorer. Geografiska förhållanden, till exempel berg och dalar, spelar in. Väggar kan skärma av. Det uppstår kapacitetsproblem när många vill surfa med sina telefoner och surfplattor samtidigt.

Dessutom är de smarta telefonerna inte så smarta när det gäller mottagning. Antennen, som på tidigare modeller stack ut från telefonen, är nu inbyggd och mycket mindre. Telefonernas mottagning är sämre trots att mobilnäten har samma täckning som tidigare.

Läs Goda råd om täckning

arrow Inomhustäckning

PTS har tagit fram goda råd om hur du kan förbättra din inomhustäckning.

arrow Vilka täckningskrav finns?

PTS ställer täckningskrav i de fyra lägre frekvensbanden där det är lämpligt att erbjuda stor yttäckning (450 MHz, 700 MHz, 800 MHz och 900 MHz).

Läs mer om täckningskraven.

arrow Operatörernas information om täckning

Söker du information om täckning ska du vända dig till respektive operatör.

Net 1
Tre
Tele2
Telenor privat
Telenor företag
Telia

arrow Rapporter och övrig information

Kartläggning av täckningen

PTS kartlägger på regeringens uppdrag bredbandstäckningen i landet. I PTS årliga rapport redogör myndigheten för såväl yttäckning som befolkningstäckning för tal och bredbandstjänster i fasta och mobila nät.

Läs rapporten

Bredbandskartan

Under fliken ”Hitta nätägare” på PTS webbtjänst Bredbandskartan hittar du information om anslutningspunkter i fibernät och vilka operatörer som har sändare för mobiltelefoni och mobilt bredband i ett område som utgår från den adress du anger.

Allmän information om strålning

För allmän information om strålning från basstationer och mobiltelefoner ska du vända dig till Strålsäkerhetsmyndigheten.