PTS-bloggen


Därför besöker PTS landsbygdsriksdagen

16 maj 2022Kommentarer [1]Positiva samhällsekonomiska effekter av PTS inkluderande telefonitjänster

9 februari 2022

PTS har låtit genomföra en samhällsekonomisk analys av de inkluderande telefonitjänster för personer med funktionsnedsättning som myndigheten upphandlar på uppdrag av regeringen. Analysen visar att tjänsterna ger positiva samhällsekonomiska effekter.Kommentarer [0]Brev på villovägar

7 februari 2022

Har du skickat ett brev som inte kommit fram? Det kan finnas hos PTS, enhet för saknade brev som årligen tar hand om 300 000 brev som inte går att dela ut av någon anledning.Kommentarer [0]