PTS-bloggen


Tillsammans gör vi digitala transaktioner säkra

12 maj 2021

Säkra och effektiva tjänster behövs för att öka tilliten till digitala transaktioner. Ett viktigt EU-verktyg för att uppnå detta är eIDAS-förordningen. Förordningen ställer säkerhetskrav på leverantörer av så kallade betrodda tjänster – tjänster för exempelvis elektronisk verifiering och signering.Kommentarer [0]Internationellt arbete för tillgång till bredband

7 maj 2021

Tillgång till bredband har på samma sätt som elektricitet blivit en integrerad del av våra liv. Nu har OECD tagit fram en ny rekommendation om tillgången till bredband.Kommentarer [0]Utanförskap och medmänsklighet i pandemins kölvatten

14 april 2021

December 2019 går jag på föräldraledighet. Jag njuter fullt ut av få ägna all min uppmärksamhet åt mitt barn. Jag kan sänka på axlarna för första gången sen jag började jobba heltid i början på 2000-talet. När nästan hälften av min ledighet har gått slår coronaviruset till med full kraft.Kommentarer [0]