PTS-bloggen


Utanförskap och medmänsklighet i pandemins kölvatten

14 april 2021

December 2019 går jag på föräldraledighet. Jag njuter fullt ut av få ägna all min uppmärksamhet åt mitt barn. Jag kan sänka på axlarna för första gången sen jag började jobba heltid i början på 2000-talet. När nästan hälften av min ledighet har gått slår coronaviruset till med full kraft.Kommentarer [0]Digitala plattformar kan även påverka den europeiska postmarknaden

12 april 2021

EU arbetar för en fungerande postmarknad i hela unionen. Bland annat tittar man på digitala plattformar.Kommentarer [0]Analyser behövs innan förändringar i postregler

24 mars 2021

Regeringen har föreslagit ändringar i postförordningen, som bland annat innebär att vissa brev ska delas ut inom fyra arbetsdagar. På PTS ser vi att den framtida posttjänsten behöver anpassas så att den bättre möter användarnas behov och den digitaliserade omvärlden. Men det är också viktigt att undersöka konsekvenserna för de grupper som har ett större behov av posttjänster.Kommentarer [3]