PTS-bloggen


Intensiv vecka för uppdraget i coronapandemins spår

5 februari 2021

Förra veckan var den fjärde veckan på det nya året och den 39:e veckan som uppdraget Bryt isoleringen är igång. Ett uppdrag som PTS fick på grund av den coronapandemi som fortfarande påverkar hela världen. Ett uppdrag som jag och mina kollegor arbetar väldigt intensivt med. Som förra veckan kulminerade alldeles extra.Kommentarer [1]Sverige fortsatt i fibertopp bland grannländerna

30 september 2020

Datamängden i mobilnäten växer fortfarande kraftigt i de nordiska och baltiska länderna, samtidigt som bredbandsabonnemang som ger hög kapacitet också blir allt mer populära. Detta är några av resultaten i en rapport från de nordiska och baltiska telekommyndigheterna.Kommentarer [0]Vilka trender ser PTS på postområdet?

30 september 2020

När PTS sammanfattar de undersökningar som gjorts kring behov och förväntningar på posttjänster, framträder ett antal trender tydligt. Det handlar till stora delar om att leveranssäkerhet och förutsägbarhet värderas högre än snabbhet.Kommentarer [1]