Bredbandsstöd behöver prioriteras

2020-02-19

För några veckor sedan offentliggjorde vi i vilka regioner PTS bredbandsstöd för 2020 kommer att beviljas. I Värmland, Blekinge, Västra Götaland och Västernorrland blev reaktionerna positiva. På andra håll i landet hade man nog hoppats på ett annat utfall av våra beräkningar. Vi är väl medvetna om att många regioner och kommuner kämpar för ett bra bredband till alla medborgare – och att utbyggnad i hela Sverige är grundläggande i ett digitalt inkluderande samhälle. Jag vill därför berätta om varför vi valt just dessa regioner, och hur vi tänker kring resten av landet.

För det första har vi valt endast fyra regioner för att vi vill att bredbandsutbyggnaden ska bli effektiv. Själva hanteringen av stödet ska också vara effektiv, för såväl nätbyggarna som för regionerna och PTS. Vi tror på en så enkel ansökningsprocess som möjligt, för att skapa motivation att söka stöd. Då är det viktigt att vi har tillräcklig kapacitet att hantera flödena och att stödpengarna i ett och samma område är tillräckliga för att gå igenom en ansökningsprocess.

För det andra har vi valt ut regionerna för att möjliggöra flest anslutningar för de 136 miljoner som kommer utlysas som stöd i år. Det betyder med andra ord att de utvalda regionerna har bäst förutsättningar för mycket bredbandsutbyggnad. Bredbandsstödet går fortfarande till glest befolkade områden, i de fyra regionerna. Stödet kan inte ges i tätorter, alltså orter med fler än 200 invånare eller där det är möjligt att bygga snabbt bredband på kommersiell grund. Bredbandsstödet är också, precis som regeringen gett oss i uppdrag, spritt i alla landsdelar, d.v.s. i Norrland, Svealand såväl som Götaland.

Kommande utlysningar

Bredbandsstödet som regeringen aviserat är på 650 miljoner kronor under tre år. Vilka regioner som får stöd kommande år får vi återkomma till efter utvärdering av den metod vi har använt oss av i år, och efter den styrning som kommer från regeringen. Vi är övertygade om att den modell för bredbandsstöd som vi har tagit fram kommer att resultera i välbehövd bredbandsutbyggnad, men är också öppna för att allt inte blir perfekt första gången. Vi ser därför fram emot en fortsatt god dialog om hur vi lyckas med genomförandet av vårt uppdrag.

För dem som helt saknar tillgång

Vi har fått en del frågor om hur det ska gå för dem som helt saknar möjlighet att koppla upp sig till internet. Jag vill därför passa på att påminna om att PTS har möjlighet att upphandla en uppkoppling för telefoni och grundläggande internet till den som saknar möjlighet till uppkoppling via de leverantörer som finns.

Den som helt saknar möjlighet att få en uppkoppling för telefoni/internet är välkommen att kontakta PTS för att få mer information om hur och när man får en lösning via PTS.Kommentarer [1]

Timo Tinderbeck
2020-02-19

Då väntar vi andra, tillsammans med PTS, på återstående 21.350.000.000 kr från Regeringen som behövs för att realisera "Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi". 2025 är nu!