Många använder e-tjänsten för att få VHF-tillstånd för fritidsbåt

2021-02-15

Snart sker hälften av alla ansökningar via e-tjänsten, som erbjuder en snabb, säker och smidig hantering av tillstånd för VHF-radio.

PTS har haft ett ovanligt stort tryck på radiotillstånd för fritidsbåtar de senaste månaderna. Det är inte så konstigt eftersom både nyförsäljningen av och omsättningen på begagnade fritidsbåtar ökade stort under 2020.

Vi lyckades etablera en e-tjänst för VHF-tillstånd i rätt tid, i september 2020, vilket har förenklat handläggningen kring tillståndsgivningen. Vår ambition var att erbjuda en snabb, säker och smidig hantering för alla privatpersoner som har eller ansöker om tillstånd att använda VHF-radio i fritidsbåt. Och det verkar som om båtägarna uppskattar tjänsten, allt fler hittar dit. Redan under senhösten, efter lanseringen i september, utnyttjade en knapp tredjedel av alla sökanden denna digitala möjlighet och i år har det ökat till snart hälften.

Hur fungerar e-tjänsten?

Den är helt automatiserad. Inloggning sker med Bank-ID. Sökanden får tillståndet beviljat direkt. När användaren loggat in och ansökt om tillstånd, skapas tillståndet som sedan finns lätt tillgängligt via ”Mina sidor” i tjänsten.

Tjänsten fungerar även för att ändra i och säga upp ett VHF-tillstånd för fritidsbåt. Innehavaren kan ändra till exempel adress och andra personuppgifter. Eftersom identifieringen sker via Bank-ID kan i dag endast privatpersoner använda tjänsten.

Mer information finns på PTS webbplats.

Logga in direkt i e-tjänsten.


Kommentarer [0]