Myndigheter träffades för att prata om förutsättningar för digital tillgänglighet

2020-01-31

Årets första träff för MITT-nätverket hade förutsättningarna för digital delaktighet, inkluderande design och metoder i fokus. Deltagarna fick ta del av Post- och telestyrelsens (PTS) kunskapssammanställning om incitamenten för att göra det digitala tillgängligt för alla. De fick också höra hur Arbetsförmedlingen tagit fram ett verktyg för inkluderande design. Träffen innehöll även ett inslag om hur Trafikanalys utvecklat sin förmåga att mäta tillgängligheten i kollektivtrafiken.

Publik på MITT-nätverket 29 januari 2020.Myndighetssamverkan för digital tillgänglighet, MITT-nätverket, startade 2015 och har som syfte att myndigheter ska få möjlighet att utbyta erfarenheter om digital tillgänglighet. På träffen hos Arbetsförmedlingen den 29 januari deltog cirka 70 personer, både på plats och distans.

Vilka förutsättningar finns att utveckla tillgängligt?

PTS arbetar med en rapport om vilka förutsättningar det finns för organisationer att arbeta med digital tillgänglighet.

– Vi tog ett steg tillbaka för att förstå incitamenten för att erbjuda digitala tjänster. För att sedan utforma och genomföra rätt aktiviteter för att främja digital tillgänglighet, säger Johan Lidman, projektledare, PTS.

Undersökningen visar till exempel att det ofta saknas någon utpekad person i ledningen med ansvar för frågor om tillgänglighet. Den visar också att det som kan vara ett starkt incitament för att arbeta med frågor om tillgänglighet är yttre hot, till exempel anklagelser om att man inte följer reglerna.

De som deltog på träffen fick också möjlighet att diskutera vilka konkreta stöd som skulle göra nytta för deras organisation att förbättras inom digital tillgänglighet. Till exempel kom förslag på inspirerande föreläsning, användartester med fokus på digital tillgänglighet, aktivitetsplaner för sådant som rör digital tillgänglighet. Ett förslag kom att representanter från DIGG eller PTS ska skicka ut en enkät till den högsta ledningen på varje myndighet. Enkäten skulle vara en självskattning av den digitala tillgängligheten och följas upp med ett besök från DIGG eller PTS.

Påminn kontinuerligt

Elisabeth Aguilera, UX-lead Arbetsförmedlingen.Elisabeth Aguilera, UX-lead på Arbetsförmedlingen berättade om sin mission: Att se till att alla människors självbild kan vara så positiv som möjligt. Tillgängliga digitala lösningar bidrar till att personer som upplever funktionshinder får en mer positiv självbild. Vägen till tillgängliga digitala tjänster går ofta via beteendeförändringar hos dem som utvecklar tjänsterna.

– Vi behöver vara varsamma och försiktigt påminna våra kollegor om hur man kan göra. Kontinuiteten är absolut avgörande samt tålamod och mod.

På Arbetsförmedlingen har man vidareutvecklat Microsoft inclusive design toolkit med ytterligare ett kluster: kognition. Verktyget fungerar bra för att påminna om att alla kan uppleva funktionshinder, beroende på situation. Då blir det också enklare att utveckla inkluderande tjänster eller kommunicera internt.

Snäv syn på hinder

Trafikanalys har gjort en omfattande kartläggning av tillgängligheten i kollektivtrafik. Tom Andersson, kvalificerad utredare på Trafikanalys, pratade på nätverksträffen om de undersökningar man gjorde. Man stötte på metodproblem.

Tom Andersson, kvalificerad utredare Trafikanalys.

– Inom kollektivrafiksområdet så har man traditionellt sett funktionshinder som fysiska. Det finns alltså starka stereotyper om vad som är hinder. När jag började tänka på vad man behöver för förmågor för att resa kollektivt så såg jag bland annat att man måste ha kondition, måste vara tolerant mot kemiska, biologiska och miljömässiga faktorer, måste kunna kommunicera och planera – allt som reducerar dessa förmågor är ju också hinder.

Med denna större ansats tog sig Tom Andersson an undersökningen och hittade intressanta resultat.

– Tillgänglighetshinder sänker kollektivtrafikresandet med 20-30 procent. Det är samma siffra som för de personer som har körkort.

Avslutningsvis ägnade nätverket tid åt att prata om hur man kan dela information med varandra, vilka teman man vill veta mer om och vad nästa nätverksträff bör innehålla.

Relaterat

Nyfiken på digital tillgänglighet? Kom på nätverksdagen Digin den 26 maj i Stockholm.

Powerpointpresentation från nätverksträffen

Deladigitalt.se

Verktyg för digital tillgänglighet från ArbetsförmedlingenKommentarer [0]