Anpassad robusthetshöjande åtgärd

Här kan du som operatör söka medel för en anpassad åtgärd som höjer robustheten i er verksamhet.

Så här ansöker du

För att ansöka om ekonomiskt stöd för robusthetshöjande åtgärd som är anpassad till er verksamhet, behöver du först fylla i ett ansökningsunderlag. Därefter behöver ni ha en dialog med oss för att ansökan ska bli komplett. 

Två personer som pratar med varandra


Ansökningsunderlaget ska innehålla information om:

  • Den svaghet som önskas förstärkas eller motivering till varför robusthetshöjande åtgärd behövs.
  • Den åtgärd som behöver göras, byggas eller färdigställs samt vilken förmåga som åtgärden bidrar till.
  • Av säkerhetsskäl, tänk på att inte vara för exakt vad gäller till exempel geografiska positioner eller sårbarheter.

Läs igenom villkorsbilagan för att se vilka villkor som gäller för din ansökan. 

Kontakt oss

Under ansökningsprocessen behöver ni ha en dialog med oss. Kontakta oss på pts@pts.se när ni tar fram ert ansökningsunderlag.