Standardiserade robusthetshöjande åtgärder

Standardiserade robusthetshöjande åtgärder är åtgärder som många aktörer har behov av. Det finns i dagsläget två standardiserade åtgärder som du som operatör kan söka stöd för - borrning under vattendrag och utökad elförsörjning.

Borrning under vattendrag

Fotografi på bro över älv

Som operatör kan du söka stöd för att dra fiberkablar under vattendrag. En åtgärd som minskar risken för störningar och avbrott vid höga vattenflöden, och på så sätt stärker skyddet mot svåra påfrestningar.

Robust förläggning av fiberoptiska kablar är centralt för att säkerställa att elektroniska kommunikationer kan skyddas vid allvarliga naturhändelser och mot sabotage. Därför bidrar vi med medel så att du som operatör kan göra nödvändiga åtgärder.

Exempel på åtgärder för borrning under vattendrag

 • Åtgärder som bidrar till att ert kommunikationsnät kan bibehålla sin förmåga.
 • Åtgärder som stärker förmågan till fiberkabeldragningar för centrala noder i Sveriges internetinfrastruktur.
 • Åtgärder som leder till att ert mobilnät ger grundläggande mobiltäckning.
  Robusthetsåtgärderna genomförs alltid i samarbete med den sökande av robusthetshöjande medel.

Utökad elförsörjningsförmåga

Fotografi på kraftledningar och ställverk

Brist på elförsörjning för elektroniska kommunikationer kan komma plötsligt. Därför kan du som operatör söka stöd för utökad elförsörjningsförmåga och därmed stärka din beredskap. För att stärka elförsörjningen kan vi bevilja medel för åtgärder utöver de grundläggande kraven på tillgänglig elektronisk kommunikation.

Läs mer om kraven på elförsörjning och reservkraft i reglerna om säkerhet i nät och tjänster.

Exempel på åtgärder för stärkt elförsörjning

 • Åtgärder som bidrar till att ert kommunikationsnät kan bibehålla elförsörjningsförmågan upp till tio dygn.
 • Åtgärder som stärker förmågan till reservelsförsörjning för centrala noder i Sveriges internetinfrastruktur.
 • Åtgärder som leder till att ert mobilnät ger grundläggande mobiltäckning, även vid längre elavbrott, till exempel genom ytterligare reservelsaggregat, eller utökad uthållighet för befintliga installationer.


Robusthetsåtgärderna genomförs alltid i samarbete med den sökande av robusthetshöjande medel.

Så här ansöker du

 • Fyll i ansökningsmallen.
 • Fundera över villkoren för er ansökan. Utgå gärna från PTS villkorsbilaga.  
 • Ansökan kan göras när som helst under året.

Kontakt oss

Om du har frågor under ansökningsprocessen, kontakta oss på pts@pts.se. Ansökan tillsammans med villkorsbilaga skickar du till samma e-postadress.