Navet – system för telestörningsinformation

Vid driftstörningar är kraven på snabb och uppdaterad information om läget höga. Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram Navet, ett system för att rapportera driftstörningar på ett standardiserat sätt. Krishanterande myndigheter får direkt tillgång till störningsinformationen via SOS Alarms webbtjänst, SOS.nu.

Operatörer och tjänsteleverantörer kan ansluta sig till Navet för att förmedla driftproblem i kommunikationsnät och tjänster till de organisationer som i sin verksamhet är beroende av denna information. 

Störningsinformationen i Navet genererar två typer av rapporter. Dels kartbaserade störningsrapporter till aktörer som har ansvar för att hantera stora störningar och extraordinära händelser i samhället, till exempel länsstyrelser och andra krishanterande myndigheter. Dels felrapporter som skickas till operatörer, tjänsteleverantörer och till kunder med samhällsviktig verksamhet Samtliga operatörer och tjänsteleverantörer som rapporterar driftstörningar i Navet kan ta del av varandras felrapporter.

Operatörer och tjänsteleverantörer

Anslutningsalternativ

Det finns två sätt för operatörer och tjänsteleverantörer att ansluta sig till Navet, antingen genom att använda  webblösningen Navet Webb eller genom att integrera det standardiserade Navet-gränssnittet i den egna driftmiljön. I båda anslutningsalternativen har användarna möjlighet att skicka störningsrapporter samt att skicka och ta emot felrapporter.

Tilläggstjänster

Det är möjligt att hämta störningsinformation för de egna näten och tjänsterna och presentera informationen på sin hemsida.

Tjänsten erbjuder även ett gränssnitt för kompletterande tjänster som operatörerna var för sig eller i samverkan kan använda för att utveckla unika tjänster. Ett exempel är den mobila Navet-appen där en operatör kan leverera driftinformation till de kunder som har registrerat ett täckningsområde som innefattar operatörens nät och tjänster.

Mottagare av störningsrapporter

Störningsrapporter överförs automatiskt från Navet till följande aktörer: