Telö 19 – övning i höjd beredskap

Stärkt beredskap och förmåga att hantera en situation då samhället utsätts för svåra påfrestningar och beredskapen höjs. Det var målet med Telö 19, en återkommande branschgemensam övning inom sektorn elektronisk kommunikation.

Totalförsvarsplaneringen har återupptagits i Sverige med anledning av det säkerhetspolitiska läget i omvärlden. En viktig del i att öka beredskapen är att öva. Både för att alla berörda aktörer ska veta vad som är deras roll och ansvar och för att identifiera åtgärder som stärker samhällets motståndskraft.

Som bevakningsansvarig myndighet har PTS ansvar för att bidra till att samhället kan hantera svåra påfrestningar och situationer då beredskapen höjs.

Dan Sjöblom, PTS generaldirektör: ”Genom att utbilda och öva tillsammans stärker vi förmågan att upprätthålla elektroniska kommunikationer för ett tryggt och fungerande samhälle.” 

Scenario: höjd beredskap

Telö 19 ingår i den serie av övningar som PTS genomför vartannat år tillsammans med sektorn elektronisk kommunikation. Övningen baserades på ett scenario där Sverige befinner sig i höjd beredskap.

I övningen, som genomfördes hösten 2019, deltog representanter från Nationella telesamverkansgruppen (NTSG), nationella och regionala operatörer samt PTS. Aktörerna övade hur sektorn elektronisk kommunikation kan stödja totalförsvaret under höjd beredskap.

Telö 2020 Stadsnät

Under 2020 genomförs även övningen Telö 2020 Stadsnät i samarbete med stadsnätsföreningen (SSNF). Övningen omfattar tre sambandstest som genomförs på distans.

Totalförsvarsövning TFÖ 2020

Telö 19 är en del av PTS förberedelse inför totalförsvarsövningen TFÖ 2020, som genomförs av Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Mer information

E-post: telo@pts.se