Telö 22 – övning i parallella kriser

Under våren 2022 genomförs Telö 22, en krisövning för aktörer inom sektorn elektronisk kommunikation.

Telö 22 ingår i en serie av övningar som PTS regelbundet genomför tillsammans med samverkansforumet Nationella telesamverkansgruppen (NTSG). Samarbetet inom NTSG har varit en betydelsefull del av hanteringen av omfattande driftstörningar och allvarliga händelser sedan starten 2005 och det är därför viktigt att fortsätta stärka och utveckla arbetet.

Under Telö 22 kommer deltagande aktörer att öva parallella kriser. Övningen är planerad utifrån ett antal målområden som har tagits fram genom dialog inom NTSG, erfarenheter från tidigare Telö-övningar samt PTS utbildnings- och övningsstrategi avseende krisberedskap och totalförsvar.

Genom utbildning och gemensam övning stärker vi Sveriges förmåga att upprätthålla elektronisk kommunikation, för ett tryggt och fungerande samhälle, även när samhället utsätts för svåra påfrestningar.