Operatörer

Här hittar du en lista över de operatörer som har anmält sin verksamhet enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Alla anmälda operatörer

Alla avanmälda operatörer

Frågor/kontakt: anmalningsplikt@pts.se.