Operatörer

På den här sidan återfinns listor över operatörer som anmält respektive avanmält verksamhet till PTS enligt lagen (2022:482:) om elektronisk kommunikation.

Alla anmälda operatörer

Alla avanmälda operatörer

 

Frågor/kontakt: anmalningsplikt@pts.se.