Det handlar om dina behov

Vi på PTS ökar vårt fokus på användarmedverkan i vårt arbete för digital delaktighet. Vi vill skapa ett forum för kontinuerlig och fördjupad dialog med användare. Vi vill ha dialog med dig.

Från regeringen har vi fått ett uppdrag att ge en mer komplett bild av hur den digitala inkluderingen, och exkluderingen, ser ut. Vi ska även föreslå insatser som behövs för att fler ska kunna vara delaktiga i dagens allt mer digitala samhälle, oavsett funktionsförmåga.

Då behöver vi veta mer om vilka behov och förutsättningar som du har. Vi vill få in synpunkter och önskemål kring de frågor som du tycker är viktiga. Vi vill veta om du har tillräckliga förutsättningar för att vara digitalt delaktig. Vilka hinder finns för att du ska kunna använda de tjänster och lösningar som finns idag? Vilka behov finns det ännu inte någon lösning för?

För att få svar på det här kommer vi att samla in information och samverka på olika sätt. Det kan till exempel handla om användarträffar, enkätundersökningar, personliga intervjuer, mejldialoger eller expertråd i specifika frågor. När det behövs kommer vi även bjuda in branschföreträdare, myndigheter, organisationer och sakkunniga i dialogen. Men huvudfokus ligger alltså på att få fram individperspektivet.

Användarträffar med fokus på ditt perspektiv

Först ut är två användarträffar om psykisk och mental ohälsa med fokus på digital delaktighet som arrangeras av PTS och Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH).

arrow Digitala verktyg i skolan 11 juni 2018

På den här träffen kommer vi prata (men framför allt lyssna) om hur vi tillsammans kan skapa bra möjligheter och kommunikationer så att ingen hamnar utanför skolan.

Program måndag 11 juni 2018

09:30-10:00  Samling med frukostfika
10:00-10:25  Inledning: Är digitala verktyg till hjälp i skolan för elever som har behov av extra stöd?
10:25-10:30  Kort paus
10:40-11:15  Gruppdiskussioner kring vad som behövs och vad vi kan göra tillsammans.
11:15-12:00  Frågestund, diskussion och sammanfattning.

När: Måndag 11 juni 2018, klockan 9:30 – 12:00

Var: Konferensrummet RSMH
Instrument­vägen 10
Hägersten, Stockholm

Anmälan senast 4 juni:
Skicka ett mejl till Annika Bostedt för att anmäla dig. Skriv ditt förnamn, efternamn och mejladress i mejlet. Samt om du önskar särskild kost, hörselslinga, teckenspråkstolk eller har andra behov.

OBS! Den här träffen kommer ha maximalt 20 deltagare. Om du inte får plats men ändå vill bidra så mejla gärna dina synpunkter till Annika Bostedt

Inbjudan till användarträffen (klickbar PDF)

arrow Äldre och digital kompetens 12 juni 2018

På den här träffen handlar det om hur du som är 60+ eller pensionär använder it och digitala tjänster. Vilka behov och utmaningar finns och hur vi kan utveckla den digitala kompetensen hos äldre.

Program tisdag 12 juni 2018

09:30-10:00  Samling med frukostfika
10:00-10:25  Inledning: Behövs seniorutbildning för att alla skall få tillgång till digitala kompetenser?
10:25-10:30  Kort paus
10:40-11:15  Gruppdiskussioner kring vad som behövs och vad vi kan göra tillsammans.
11:15-12:00  Frågestund, diskussion och sammanfattning.

 

När: Tisdag12 juni 2018, klockan 9:30 – 12:00

Var: Konferensrummet RSMH
Instrument­vägen 10
Hägersten, Stockholm

Anmälan senast 4 juni:
Skicka ett mejl till Annika Bostedt för att anmäla dig. Skriv ditt förnamn, efternamn och mejladress i mejlet. Samt om du önskar särskild kost, hörselslinga, teckenspråkstolk eller har andra behov.

OBS! Den här träffen kommer ha maximalt 20 deltagare. Om du inte får plats men ändå vill bidra så mejla gärna dina synpunkter till Annika Bostedt

Inbjudan till användarträffen (klickbar PDF)