Finansiering av utvecklingsprojekt

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar med att minska det digitala utanförskapet genom att främja inkluderande kommunikationslösningar och insatser för digital delaktighet. Alla ska kunna ta del av de möjligheter som det digitala samhället erbjuder idag, oavsett funktionsförmåga.

PTS anordnar innovationstävlingar där vinnarna får sina projekt finansierade. Utöver innovationstävlingen ger vi även separat finansiering till vissa utvecklingsprojekt som handlar om digitala lösningar med fokus på personer med funktionsnedsättning och särskilda behov.

Syftet är att få fram lösningar som bidrar till att fler kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga och förutsättningar. Ett viktigt krav som PTS har för finansiering av projekt är att personer från målgrupperna är med och användartestar under projektets genomförande.

Nedan kommer vi presentera några av de utvecklingsprojekt som PTS har finansierat. Dessa ligger utanför PTS innovationstävling men följer dock en liknande process och upplägg som vinnarprojekten i innovationstävlingen.

 

arrow Public Barrier Tracker - Tingtun

Webbtillgänglighetsdirektivet ställer tydliga krav att offentliga webbplatser ska vara tillgängliga för alla. För att fånga eventuella återstående hinder kräver direktivet att webbplatserna ska ha en funktion för att återkoppla om tillgänglighetsproblem. Public Barrier Tracker (PBT) är tänkt som en sådan kommentarfunktion som ska vara enkel att installera och använda på olika webbplatser. Den ska förenkla arbetet för enskilda webbplatsägare att åtgärda fel och dessutom göra det möjligt att sammanställa anonymiserade återkopplingsdata från många webbplatser.

Projektperiod: 2017-10-01 till 2018-08-30

 Slutrapport Public Barrier Tracker - Tingtun

arrow MedFilm

MedFilm AB har sedan tidigare utvecklat en databas med färdiga 3D-animerade i för att ge patientinformation. I detta projekt har de tagit fram ett verktyg som maximerar tillgängligheten till digital patientinformation genom förenklad användning på mobiltelefon. Projektets primära målgrupp är patienter och deras närstående utan dator/datorvana, samt patienter och/eller närstående med funktionsnedsättning. Filmerna informerar exempelvis om vilka förberedelser en patient ska vidta inför en operation, hur själva operationen går till, samt ger instruktioner om eftervård och rehabilitering. Systemet kan abonneras av små och stora kliniker och sjukhus i Skandinavien och det ger vårdgivaren möjlighet att koppla på språk (tal och undertext), samt justera kapitelnavigering och ändra i filmernas innehåll.

Projektperiod: 2018-02-05 till 2018-12-21

Slutrapport MedFilm

arrow Högskolan i Skövde

Högskolan i Skövde har tagit fram det inkluderande spelet Marvinter till Sveriges Radios (SRs) julkalender 2017. Spelets primära målgrupp är personer med syn‐ eller hörselnedsättning, företrädesvis barn. Sekundär målgrupp är personer utan dokumenterad funktionsnedsättning, med eller utan spelvana, samt personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Projektet har genomförts i samarbete med SR.

Projektperiod: 170101 till 19‐01‐31

Slutrapport högskolan i Skövde