Arbetsmarknad för alla - PTS fjortonde innovationstävling

PTS fjortonde innovationstävling är avslutad och de slutgiltiga vinnarna är utsedda. Tävlingen hade temat ”Arbetsmarknad för alla” och arrangerades tillsammans med Arbetsförmedlingen. Totalt får 24 vinnare dela på 39,5 miljoner för att göra verklighet av sina idéer.

Syftet med PTS fjortonde innovationstävling är att bidra till en arbetsmarknad där arbetsgivare ser kompetens och möjligheter istället för hinder. PTS och Arbetsförmedlingen vill genom tävlingen få fram digitala lösningar som leder till att fler kan få jobb och en arbetsplats de trivs med och utvecklas på, oavsett funktionsförmåga.

De vinnande projekten handlar om att erbjuda alla jämlika förutsättningar via digitala lösningar och verktyg oavsett förkunskaper och förmågor. Med hjälp av dessa kan arbetsmarknaden bli mer tillgänglig för alla, vilket i förlängningen även kan bidra till mindre diskriminering och utanförskap i samhället.

Vilka vann?

Till PTS fjortonde innovationstävling inkom det 134 bidrag som efter en noggrann urvalsprocess ledde till dessa 24 vinnare:


arrow Ancon, Lysekil

Anacon utvecklar kassasystem och i detta projekt har de utvecklat stödfunktioner i ett befintligt kassasystem för att anpassa det till personer med funktionsvariationer.

Typiska verksamheter för produkten är caféer och butiker som erbjuder arbetstillfällen till människor med kognitiva nedsättningar eller andra funktionsvariationer som synnedsättning eller dyslexi.

Ancon har över 100 kunder som använder det första systemet Ancon G1 Assist och dessa kunder kommer nu få möjligheten att uppgradera sina system till Ancon G2 Assist.

Startdatum: 2018-02-01
Slutdatum: 2019-03-31

Mer info: www.ancon.se

Slutrapport Ancon

 

arrow Changers Group, Johanneshov

Mishmash – matchar skills med behov

Mer info: www.changershub.se

arrow Creador, Stockholm

My Dream Now

Mer info: www.mydreamnow.se/

 

arrow Gigway, Stockholm

Gigway - mobil arbetsgivare och jobbcoach

Mer info: www.gigway.se/

 

arrow Digital New Agency, Stockholm

LetsGig ar en mobil matchnings- och rekryteringsplattform som syftar till att hjälpa unga personer med begränsad arbetslivserfarenhet att komma in på arbetsmarknaden genom extrajobb, oavsett funktionsförmåga. Appen länkar samman arbetsgivare med Sveriges alla studenter från 15 år som söker extrajobb. Via plattformen får unga personer ett verktyg att enkelt bygga sitt digitala CV och matchas med arbetsgivare som de kan skapa kontakt med direkt i mobilen via chatt.

Plattformen lanserades i Mars av 2019 i samarbete med Mecenat.

Startdatum: 2018-01-08
Slutdatum: 2018-03-31

Mer info: www.letsgig.se/

Slutrapport Digital New Agency

arrow Dolphin Computer Access, Falköping

EasyReader Share

Mer info: www.yourdolphin.com

arrow Gleechi, Stockholm

Virtuell arbetsträning för alla

Mer info: www.gleechi.com/

arrow Iris Hadar, Stockholm

jobbra

Mer info: www.iris.se

 

arrow Lernia, Stockholm

Projektets syfte var att skapa ett digitalt stöd för SFI‐deltagare under tiden de är inom SFI för att påbörja resan till utbildning och arbete på Lernia.

I ett samarbetsprojekt mellan Lernia och Telia togs Join-appen fram. Appen förenklar och tydliggör de steg som man behöver för att få ett jobb som ny i Sverige. Den innehåller olika avsnitt och övningar som tillsammans ökar förståelsen och blir en guide på vägen mot en anställning.

Mer info: www.lernia.se

Slutrapport Learnia

arrow Lingio, Stockholm

Lingio utvecklar språkappar i svenska för yrkesverksamma. Detta projekt vände sig till utrikesfödda med funktionsnedsättning för att hjälpa dem att komma in på arbetsmarknaden. Lingio har utvecklat nya kurser och gjort anpassningar i sina befintliga appar för att passa personer med problem att läsa, skriva, höra, se, förstå, röra sig eller att interagera socialt.

Startdatum: 2018-02-01
Slutdatum: 2019-02-28

Mer info: https://lingio.co/

Slutrapport Lingio

arrow Misa, Solna

Hitta Yrket

Mer info: www.misa.se/hittayrket/

arrow Nodd, Uppsala

Online-verktyg för underhåll

Mer info: www.nodd.se/

arrow nWise, Solna

Call for All

Mer info: www.nwise.se

arrow Passalen Kungälv, Göteborg

Passalen People – Good job!

Mer info: www.passalengoodjob.se/

arrow Polar Print Försäljning

Luleå Administrativt arbete med synnedsättning

Mer info: www.polarprint.se

arrow Psykologpartners W&W, Linköping

Vuxna med adhd erbjuds få behandlingsmöjligheter. 30% blir inte hjälpta av mediciner, och även för de övriga finns relaterad ohälsa som kan lindras med digital psykologisk behandling.

Adhd-hjälpen är ett digitalt behandlingsprogram, för att höja funktionsnivån hos vuxna med adhd. Adhd-hjälpen utvecklat i samråd med användare och programmet ska komplettera dagens vårdutbud för målgruppen.

Startdatum:
2018-01-01

Slutdatum:
2019-06-30

Mer info: www.psykologpartners.se/smygpremiar-av-vart-nya-behandlingsprogram-adhd-hjalpen/

Slutrapport Psykologpartners W&W

arrow Stiftelsen Give it Forward och Gigger AB, Stockholm

Short track to work är ett samarbete mellan Giger och Give it Forward som delar på vinstsumman.

Mer info: www.gigger.se/

arrow Student Competitions, Stockholm

Verktyg för normoberoende rekrytering

Mer info: www.studentcompetitions.com

arrow Tree of Pets, Täby

Instnt är en rekryteringsplattform för att matcha kandidater med företag på ett snabbt, miljövänligt och effektivt sätt. Verktyget ger fördelar för både arbetssökande och personer som jobbar med rekrytering. Med Instnt får kandidaten svara på unika videobaserade frågor gällande den sökta tjänsten istället för att skicka ett personligt brev och CV. På så sätt får personer med till exempel kognitiv nedsättning det enklare att visa sitt rätta jag för företagen.

Företaget får, i sin tur, en direkt och mer rättvis uppfattning av den arbetssökande. Även personer som jobbar med rekrytering och har till exempel ADHD eller dyslexi får ett enkelt verktyg att använda som kan leda till bättre prestationer, högre sysselsättning och fler rekryteringar där kandidat och företag matchar.

Startdatum:
2018-01-01

Slutdatum:
2019-02-19

Mer info: https://www.instnt.com/

Slutrapport Tree of Pets

 

arrow WeCompose, Stockholm

Personlighetstest med design för alla

arrow Volontärbyrån, Stockholm

Volontärbyrån är en ideell verksamhet som hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Syftet med det här projektet var att göra det enklare för människor med funktionsnedsättning att engagera sig ideellt. Projektet har tillgänglighetsanpassat Volontärbyråns sajt och tagit fram stöd till ideella organisationer.


Startdatum: 2018-01-15
Slutdatum: 2019-03-29

Mer info: www.volontarbyran.org/

Slutrapport Volontärbyrån

arrow Workbuster, Stockholm

Hello Talent! är ett projekt där Workbuster för arbetssökanden närmare
arbetsmarknaden. Detta sker genom att inskrivna arbetssökande på Arbetsförmedlingen matchas med utlysta jobb och om en deltagare blir matchad till ett jobb, syns detta direkt i rekryteringsverktyget.

Startdatum: 2018-01-01
Slutdatum: 2019-03-31

Mer info: www.workbuster.com

Slutrapport Workbusters

arrow Yepstr, Stockholm

Första jobbet finns hos dina grannar