Betaltjänster för alla - PTS sjuttonde innovationstävling

Kom på idéer som gör det enklare för fler att betala digitalt. Vinn upp till tre miljoner på köpet. Tävlingen är stängd. Sista ansökningsdag var den 25 februari 2021 kl. 16.00.

Sedan 2010 anordnar Post- och telestyrelsen (PTS) innovationstävlingar för att bidra till att smarta idéer blir verklighet och för att förbättra vardagen för många.

Med innovationstävlingen "Betaltjänster för alla" vill vi få fram innovativa och långsiktiga lösningar som gör det möjligt att förstå och använda digitala betaltjänster oavsett funktionsförmåga.

Tävlingen vänder sig till dig som är innovatör med förmåga att ta fram relevanta lösningar inom betaltjänstområdet. Förslagen ska vara utformade för att passa alla, även de som inte vill, har möjlighet eller kan använda digitala betalningslösningar. De bästa förslagen får finansiering på upp till tre miljoner kronor under en period på 1,5 år. Vinnarna utses före midsommar 2021.

De vinnande projekten får dessutom möjlighet att gå kurser inom områden som affärsmodellering och marknadsföring.

Bakgrund till årets tema

Näthandeln och utnyttjandet av olika betaltjänster har på senare år ökat rejält samtidigt som kontantanvändningen sjunkit snabbt.

I takt med utvecklingen upplever många med funktionsnedsättning – och även äldre människor – svårigheter med att e-handla, betala fakturor, använda internetbanken och att komma igång med e-legitimation för att identifiera sig och godkänna betalningar. Gapet ökar till de som är bekväma med att betala digitalt.

Vad söker PTS?

Vi söker innovativa och långsiktiga lösningar som gör det möjligt att förstå och använda digitala betaltjänster på ett enklare och tryggare sätt oavsett funktionsförmåga.

Projektförslagen ska vara inriktade mot att ta fram färdiga tjänster, produkter eller utbildningsinsatser. Dessa kan vara nya eller vara en vidareutveckling av befintliga.

Övergripande krav

  • Användning bör vara möjlig på flera olika sätt (multimodalitet).
  • Slutanvändare bör vara med och göra användartester under projektets gång.
  • Beskriv var i värdekedjan ni befinner er och vilka faktorer och aktörer som projektet är beroende av.
  • Föreslå lösningar som är realistiska att nå ut med till marknaden.
  • Lösningar som kan användas även vid brist på mobiltäckning premieras.

Vad menas med betaltjänst?

Vi vill se lösningar som underlättar för användaren att genomföra en digital betalning på datorn eller i mobilen. Lösningarna ska bidra till att öka tryggheten i att använda tjänsterna.

Exempel på intressanta områden

  • Betallösningar vid e-handel.
  • Mobila betallösningar – exempelvis app, SMS eller mobil plånbok.
  • Fakturabetalning i exempelvis internetbank eller digital brevlåda.
  • Signering och identifiering (e-legitimation).

Film om bank- och betaltjänster. Användare berättar.

Filmen visar ett urval av användartester som PTS genomfört för att sprida kunskap om tillgänglighet i bank- och betaltjänster.

Vem kan söka?

Alla företag eller organisationer med svenskt organisationsnummer kan vara med i tävlingen.

Innovationstävlingen är stängd

Sista ansökningsdag var den 25 februari kl 16.00. Vill du trots detta ta del av tävlingsinformationen finns den på challengesgov.se/pts-innovation.

Mer information

För eventuella frågor eller synpunkter, mejla innovation@pts.se eller ring tfn: 08-678 55 52.