Från utanför till internet - PTS sextonde innovationstävling

I PTS innovationstävling kan varje vinnare få upp till 2 miljoner för att hjälpa människor gå från utanför till internet.

Idag lever cirka 1,1 miljoner människor i Sverige i digitalt utanförskap. Vi på Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla ska kunna använda digitaliseringens möjligheter.

Vi ser att stora grupper hamnar utanför för att de inte kan, förstår eller vill använda digitala lösningar. Det gäller till exempel många äldre, personer med funktionsnedsättning och nyanlända med låg utbildning.

Till vår sextonde innovationstävling söker vi lösningar som motiverar och underlättar för människor som halkat efter digitaliseringens framfart. Varje vinnande projekt får finansiering på upp till 2 miljoner kronor, och flera vinnare kommer att utses.

Har du en idé om nya eller förbättrade lösningar? Eller uppslag till studier?

Tävlingen är öppen för ansökningar från den 30 september till kl 16:00 den 7 november 2019. 

Challengegov.se är en samverkansplattform för innovationsutmaningar där du både kan läsa mer och ansöka. 

 

Har du frågor?

För mer information om tävlingsprocessen eller PTS innovationstävling, kontakta projektgruppen för innovationstävlingen på innovation@pts.se.

Pressfrågor hänvisas till PTS presstjänst, telefon 08-678 55 55