Från utanför till internet - PTS sextonde innovationstävling

I PTS kommande innovationstävling kan varje vinnare få upp till 2 miljoner för att hjälpa människor gå från utanför till internet.

Idag lever cirka 1,1 miljoner människor i Sverige i digitalt utanförskap. Vi på Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla ska kunna använda digitaliseringens möjligheter.

Vi ser att stora grupper hamnar utanför för att de inte kan, förstår eller vill använda digitala lösningar. Det gäller till exempel många äldre, personer med funktionsnedsättning och nyanlända med låg utbildning.

Till vår sextonde innovationstävling söker vi lösningar som motiverar och underlättar för människor som halkat efter digitaliseringens framfart.

Har du en idé om nya eller förbättrade lösningar? Eller uppslag till studier? Ansök när tävlingen öppnar hösten 2019. Varje vinnande projekt får finansiering på upp till 2 miljoner kronor, och flera vinnare kommer att utses.

Information om tävlingen och kommande ansökningsperiod uppdateras löpande på tävlingssidan. Den finns på en samverkansplattform för innovationsutmaningar: https://challengesgov.se/pts-innovation/ 

Tävlingen öppnar för ansökningar 30 september.

 

Har du frågor?

För mer information om tävlingsprocessen eller PTS innovationstävling, kontakta projektgruppen för innovationstävlingen på innovation@pts.se eller 08-678 55 52.

Pressfrågor hänvisas till PTS presstjänst, telefon 08-678 55 55