Från utanför till internet - PTS sextonde innovationstävling

PTS innovationstävling Från utanför till internet öppnade för ansökningar den 30 september 2019 och har nu stängt.

Totalt fick tävlingen 116 ansökningar och av dem har 21 projekt gått vidare till att göra en förstudie. PTS fattar beslut om vilka av de 21 projekten som går vidare till nästa fas under sommaren 2020. Projekten söker upp till 2 miljoner kronor för att förverkliga sin innovation.

Underlätta för dem som halkat efter

Idag lever cirka 1,1 miljoner människor i Sverige i digitalt utanförskap. Vi på Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla ska kunna använda digitaliseringens möjligheter.

Vi ser att stora grupper hamnar utanför för att de inte kan, förstår eller vill använda digitala lösningar. Det gäller till exempel många äldre, personer med funktionsnedsättning och nyanlända med låg utbildning.

Till vår sextonde innovationstävling sökte vi lösningar som motiverar och underlättar för människor som halkat efter digitaliseringens framfart.

Challengegov.se är en samverkansplattform för innovationsutmaningar där du både kan läsa mer och ansöka. 

Har du frågor?

För mer information om tävlingsprocessen eller PTS innovationstävling, kontakta projektgruppen för innovationstävlingen på innovation@pts.se.

Pressfrågor hänvisas till PTS presstjänst, telefon 08-678 55 55