Aktiv fritid (2015)

Post- och telestyrelsen (PTS) utsåg fjorton vinnare i den tolfte omgången av PTS innovationstävling. Temat var ”Aktiv fritid” och de vinnande projekten fick dela på 20,6 miljoner kronor i finansiering.

I sin tolfte innovationstävling efterfrågade PTS projekt som med hjälp av informations- och kommunikationsteknik ökar möjligheterna till en mer aktiv och meningsfull fritid för alla. Syftet är att göra det lättare och roligare att utöva olika fritidsaktiviteter. Detta gäller såväl fysiska som sociala och mentala aktiviteter. De vinnande projekten kommer att underlätta för alla oavsett funktionsförmåga men ska speciellt fungera för personer med funktionsnedsättning.

- Att ha tillgång till varierade fritidsaktiviteter är något som alla borde ha rätt till. På grund av ett glapp mellan behov och utbud så har inte alla samma valmöjligheter idag. Många aktiviteter kan till exempel inte tillgodose behoven som personer med funktionsnedsättning har ännu. Därför är vi glada över de projekt som vi utsett som vinnare i PTS senaste innovationstävling som alla har potential att utöka möjligheterna till en mer varierad fritid för fler, säger PTS ställföreträdande generaldirektör Catarina Wretman. 

Presentationsfilm om innovationstävlingen Aktiv Fritid

14 vinnare från hela landet

Till den tolfte innovationstävlingen med temat ”Aktiv fritid” inkom det 46 bidrag. De fjorton som klarade sig hela vägen till finansiering från PTS är:

Kungliga Operan, Stockholm
Kort presentationsfilm om Kungliga Operan
Operan för alla
Slutrapport Kungliga Operan

Trilo Interactive, Trollhättan
Kort presentationsfilm om Trilo Interactive
Digital tipspromenad
Slutrapport Trilo

Läs och Lär McShane Education, Tygelsjö
Kort presentationsfilm om MiniBladet
MiniBladet – ett nyhetsmaterialför alla barn
Slutrapport Läs och Lär

Hi-Story, Karlskrona
Kort presentationsfilm om Hi-Story
Skåneleden tillgänglig för alla
Slutrapport Hi-Story

Passalen, Västra Frölunda
Kort presentationsfilm om Passalen
Göra.nu
Slutrapport Passalen

Future Position X, Gävle
Kort presentationsfilm om Future position X
Landräddningen – för trygg fritid
Slutrapport Future Position X

Haja applikation, Mariefred
Kort presentationsfilm om Haja applikation
Dit-i-tiD
Slutrapport Haja

Pixondu (Moderskeppet), Jönköping
Kort presentationsfilm om Pixondu
Undertexter till alla
Slutrapport Pixondu

Outdoormap, Stockholm
Kort presentationsfilm om Outdoormap
En mer tillgänglig natur – vidareutveckling av Naturkartan
Slutrapport Outdoormap

Got Event, Göteborg
Kort presentationsfilm om Got Event
Tillgänglig Got Event APP
Slutrapport Got Event

Pariception, Karlskoga
Kort presentationsfilm om Pariception
VibroBraille – hjälpmedel för att underlätta distanskommunikation för personer med synskada

GöteborgsOperan, Göteborg
Kort presentationsfilm om GöteborgsOperan
GOdis
Slutrapport GöteborgsOperan

Språkbussen, Västra Frölunda
Kort presentationsfilm om Språkbussen
Plan & Do
Slutrapport Språkbussen

Exponential, Stockholm
Kort presentationsfilm om Exponential
Lifecensr – information som aktiverar