Finansiering av utbildningsprojekt för ökad digital kompetens i särskilt utsatta grupper

Med start 2018 kommer PTS erbjuda finansiering till organisationer som anordnar utbildningar med syfte att öka den digitala kompetensen för personer med särskilda behov.

PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Alla ska, oavsett förmåga och förutsättningar, kunna ta del av digitaliseringens möjligheter. Ett sätt vi kan bidra till detta är genom att öka den digitala kompetensen i särskilt utsatta grupper som är eller riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap.

Exempel på utsatta grupper kan vara personer som har mindre, eller inga, möjligheter till ökad kunskap om it och digitala tjänster, exempelvis äldre eller nyanlända med låg utbildning. Om fler får lättare att använda internet och elektroniska kommunikationstjänster så ökar det även den sociala integreringen i samhället.

Ansökan för finansiering öppnar i augusti 2018

PTS kommer under slutet av augusti öppna upp för ansökningar om finansiering av utbildningsprojekt och ta emot ansökningar under minst en fyraveckorsperiod. Maximalt belopp för varje enskild finansiering är 3 000 000 kr och projektet får pågå i högst 2 år. Målet är att beslut om finansiering kommer att fattas i slutet av 2018. För de sökande som beviljas pengar kommer dessa att betalas ut i omgångar under projektet.

Det är öppet att söka för svenska företag eller organisationer och ansökan sker genom att fylla i ett ansökningsformulär som skickas in till PTS via mejl eller post. Ansökan ska bland annat innehålla utbildningens syfte och beskrivning av målgruppen, inklusive hur många personer man avser att nå. Den sökande ska även motivera behovet av och nyttan med utbildningen hos denna målgrupp och hur mycket pengar man söker. Antal projekt som kommer att beviljas finansiering beror på antal sökande, kvaliteten på ansökan samt hur mycket pengar som söks.

Mer information om kriterier och själva ansökningsformuläret kommer att finnas på PTS webbplats i slutet av augusti 2018.

PTS kommer även att öppna upp för nya ansökningar igen under 2019.

 

För mer information:
Enheten för inkluderande it och telefon
Mejla till faup@pts.se eller ring 08-678 55 52

Mediafrågor hänvisas till PTS presstjänst, telefon 08-678 55 55