Finansiering av utbildningsprojekt för ökad digital kompetens

PTS utlysning för finansiering av utbildningsprojekt är stängd för ansökan. Vi fick in 45 ansökningar vilket visar att det finns ett stort intresse för området. PTS arbetar nu med att bedöma de inkomna ansökningarna och beräknar kunna lämna besked om projekt som fått finansiering under januari 2019.

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter och för att minska det digitala utanförskapet. Därför finansierar PTS till exempel utbildningar för särskilt utsatta grupper som har mindre, eller inga, möjligheter till ökad kunskap om it och digital tjänster. Den första ansökningsperioden var öppen mellan 30 augusti-11 oktober 2018. PTS kommer även att öppna upp för nya ansökningar under 2019. 

Vad händer nu? 

11 oktober 2018 – sista dagen att lämna in ansökan 
oktober-december 2018 – utvärdering av de inkomna ansökningarna
januari 2019 – besked om vilka som får finansiering 

Vad sökte vi?

Vi söker utbildningsprojekt som bidrar till att öka den digitala kompetensen i särskilt utsatta grupper som är eller riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap. Exempel på utsatta grupper kan vara äldre eller nyanlända med låg utbildning. Om fler får lättare att använda internet och elektroniska kommunikationstjänster så ökar det även den sociala integreringen i samhället. Ett exempel på elektroniska kommunikationstjänster är digitala betaltjänster, inklusive Bank-ID.

Genom att lära fler hur man hanterar elektroniska kommunikationstjänster, datorer och smarta mobiltelefoner kan det göra stor skillnad exempelvis vid nödvändig kontakt med vården och myndigheter. Sådana effekter går att skapa på flera områden.

Ansökande projekt kunde söka finansiering på upp till 3 000 000 kronor och projekten får pågå i maximalt två år.

 

För mer information:
Enheten för inkluderande it och telefon
Mejla till faup@pts.se eller ring 08-678 55 52

Mediafrågor hänvisas till PTS presstjänst, telefon 08-678 55 55

Symbol för satsningen Finansiering av utbildningsprojet för ökad kompetens