Ansökan öppen för finansiering av utbildningsprojekt för ökad digital kompetens

Nu är det öppet att ansöka om finansiering av utbildningsprojekt som syftar till att öka den digitala kompetensen för personer med särskilda behov. Sista ansökningsdatum är 11 oktober 2018.

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för att alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter och för att minska det digitala utanförskapet. Därför finansierar PTS till exempel utbildningar för särskilt utsatta grupper som har mindre, eller inga, möjligheter till ökad kunskap om it och digital tjänster.

Vem kan söka?

Alla företag/organisationer med svenskt organisationsnummer.

Vad söker vi?

Vi söker utbildningsprojekt som bidrar till att öka den digitala kompetensen i särskilt utsatta grupper som är eller riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap. Exempel på utsatta grupper kan vara äldre eller nyanlända med låg utbildning. Om fler får lättare att använda internet och elektroniska kommunikationstjänster så ökar det även den sociala integreringen i samhället. Ett exempel på elektroniska kommunikationstjänster är digitala betaltjänster, inklusive Bank-ID.

Genom att lära fler hur man hanterar elektroniska kommunikationstjänster, datorer och smarta mobiltelefoner kan det göra stor skillnad exempelvis vid nödvändig kontakt med vården och myndigheter. Sådana effekter går att skapa på flera områden.

Hur mycket finansiering kan man söka?

Varje utbildningsprojekt har möjlighet att få finansiering på upp till 3 000 000 kronor och projektet får pågå i maximalt två år. Finansieringen betalas ut i etapper under projektperioden.

Hur ansöker man?

Ladda ner och fyll i ansökningsformuläret och mallen för projektplan och mejla dessa två dokument till faup@pts.se senast klockan 17.00 den 11 oktober 2018.

PTS kommer inte att ta hänsyn till eventuell kompletterade information som skickas till PTS efter att ansökningstiden har gått ut om detta inte speciellt efterfrågas av PTS.

PTS kan hjälpa till med att svara på hur ansökan ska fyllas i, men övriga frågor om projektinnehåll, avgränsningar och dylikt ska sökanden hantera självständigt.

Viktiga datum 

30 augusti 2018 – utlysningen öppnar för ansökan
11 oktober 2018 – sista dagen att ansöka
December 2018 – besked om vilka som får finansiering

Utvärderingskriterier

PTS kommer att bedöma ansökningarna ur ett helhetsperspektiv enligt följande kriterier:

 • projektet knyter väl an till syftet med utlysningen och bidrar till att öka den digitala kompetensen i särskilt utsatta grupper

 • projektet adresserar tydligt behovet av ökad digital kompetens hos personer i särskilt utsatta grupper

 • projektet är tydligt avgränsat

 • projektet har en realistisk budget
  Projektet ska ses som ett internt projekt till självkostnadspris. Detta ska återspeglas i budgeten. Kostnaden för eventuella underleverantörer samt eventuella nödvändiga kostnader för deltagarna kommer också att bedömas ur ett rimlighetsperspektiv.
 • projektet har en genomtänkt och anpassad utbildningsmetodik för målgruppen

 • sökanden är trovärdig
  PTS gör en sammanlagd helhetsbedömning av personligt engagemang, sökandens erfarenheter, kontakter med målgrupper, ekonomisk ställning såsom kreditvärdighet, betalningsanmärkningar etc.

 • PTS förutsätter att det finns förankring hos olika intressegrupper, t.ex. brukarorganisationer, brukare, kunder, samarbetsparters, och värdesätter extra när denna förankring är särskilt tydlig och noggrann.

 • PTS värderar att den sökande bidrar med finansiering i projektet

Antal utbildningsprojekt som kommer att beviljas finansiering beror på antal sökande, kvaliteten på ansökan samt hur mycket pengar som söks.

Mer information finns i ansökningsformuläret i anslutning till de olika delarna som ska fyllas i.

 

 

För mer information:
Enheten för inkluderande it och telefon
Mejla till faup@pts.se eller ring 08-678 55 52

Mediafrågor hänvisas till PTS presstjänst, telefon 08-678 55 55

Symbol för satsningen Finansiering av utbildningsprojet för ökad kompetens