Undersökningen Svenskarna med funktionsnedsättning och internet (SMFOI)

Just nu genomför vi 2019 års undersökning Svenskarna med funktionsnedsättning och internet (SMFOI 2019). Vi vill visa en tydligare bild över hur personer med funktionsnedsättning använder internet och digital teknik, och vilka behov och hinder som finns.

Under 2017 genomfördes undersökningen Svenskarna med funktionsnedsättning och internet för första gången. Syftet var att komplettera och förtydliga bilden kring digital inkludering och internetanvändning hos personer med funktionsnedsättning. Huvudrapporten publicerades i början av 2018 och under sommaren publicerades kompletterande rapporter och en statistikwebbplats. Här hittar du resultat och rapporter från 2017 års undersökning (SMFOI 2017).

Nu, två år senare, genomför vi undersökningen igen. Under sommaren och hösten 2019 pågår datainsamling genom enkätundersökningar och intervjuer. Därefter kommer all data och information sammanställas och analyseras. Resultaten från årets undersökning kommer att publiceras under våren 2020.

Undersökningen genomförs som en s.k. skuggundersökning. Med det menar vi att vi väljer att mäta samma saker som har undersökts i redan etablerade undersökningar, men att vi i vårt fall använder metoder som fokuserar på att hitta fler personer med olika funktionsnedsättningar och möjliggör för dem att svara.

Delta eller dela gärna länken till årets undersökning: https://www.surveygizmo.com/s3/4976865/SMFOI-19

 

Samarbete för att öka den digitala delaktigheten

Delaktigheten i det digitala samhället ser olika ut för olika grupper, beroende på vilka förutsättningar de har. Etablerade och traditionella undersökningar ger en god bild av svenskarnas användning av internet och digital utrustning. På grund av det begränsade urvalet och undersökningsmetoderna synliggör de dock sällan hur det egentligen ser ut för till exempel personer med funktionsnedsättning.

PTS finansierar den här undersökningen för att säkerställa att personer med olika funktionsnedsättningar och andra svårigheter blir tydligare representerade och att undersökningsmetoder anpassas efter dessa gruppers förmågor.

Undersökningen är initierad och genomförs av Begripsam, ett företag och förening som består av erfarna forskare, experter och projektledare med kunskap om funktionshinderfrågor. Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) har bidragit med vetenskapligt stöd och flertalet kontaktpersoner i föreningar och organisationer bidrar med ett stort ideellt engagemang.