Digitalhjälpen stöttar äldre till en lättare vardag

Nya webbsidor på PTS webbplats lanseras 8 december för att stötta äldre till en digital, och lättare, vardag.

Det finns många goda initiativ och exempel på stöd och insatser som pågår runt om i landet för att stötta äldre till en lättare vardag med digital hjälp. När många äldre blivit mer isolerade under coronapandemin behövs hjälpen mer än någonsin. Därför har PTS fått ett särskilt regeringsuppdrag för att bidra till att bryta äldres isolering. 

PTS har samlat information om några av dessa insatser, tjänster och verktyg på en webbplats för att det ska vara lättare hitta det som erbjuds.

Webbplatsen heter Digitalhjälpen och kommer vara en del av PTS webbplats.

Digitalhjälpen lanseras 8 december 2020.

 

Mer information

Läs mer om PTS uppdrag: pts.se/brytisoleringen

Kontaktmejl för uppdraget: brytisoleringen@pts.se 

PTS presstjänst, telefon: 08-678 55 55