Frågor och svar – PTS innovationstävling: Konverserande gränssnitt

Allmänna frågor

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna gällande PTS innovationstävling, anpassade för att gälla för den aktuella tävlingen.

Varför anordnar PTS denna tävling?
PTS vill bidra till att tjänster och lösningar baserade på talteknologi uppmärksammas, hittar en användargrupp och utvecklas för den svenska marknaden. Vi kan öka deltagandet och nyttan i stort i samhället, om fler kan ta del av samhället via stöttande talteknologi, i olika former och lösningar. 

Vilka får delta i tävlingen?
Alla svenska företag/organisationer får söka. En förutsättning är att du har en F-skattsedel när ansökan skickas in.

När är sista ansökningsdag?
Sista ansökningsdag är den 27 mars 2018 kl. 23:59.

När utses vinnarna?
Projekten som gått vidare till steg 1 utses i maj 2018.

Hur många kan vinna i en och samma tävling? 
Det finns ingen gräns för hur många som kan vinna men normalt brukar 10-15 vinnare utses per tävling. I denna tävling avser vi dock ha något färre vinnare än tidigare.

Vad består vinsten av?
Vinsten består av max 3 miljoner kronor för att utveckla sin idé. Dessutom erbjuds vinnarna ett intressant nätverk samt möjlighet att gå kurser inom områden som lansering och affärsmodellering, allt för att projektresultatet ska ha förutsättningar att nå slutanvändarna och andra berörda aktörer.

Delar vinnarna på 3 miljoner?
Nej, varje enskilt projekt kan få upp till tre miljoner i finansiering. 

Vad ska prispengarna användas till?
Prispengarna ska användas till att ta sin projektidé till färdig lösning så att resultatet kan komma till verklig nytta för användarnainga förslag för byrålådan här inte!

De lösningar vi söker kan underlätta för alla (oavsett funktionsförmåga) men ska speciellt fungera för personer med funktionsnedsättning. Till exempel genom att:

  • ta fram ett smart dialogsystem som kan användas i offentlig miljö
  • tillgängliggöra kundtjänst genom användandet av talteknologi
  • ta fram en prototyp av en automatisk upplysningstjänst baserad på talteknologi
  • ta fram en prototyp av en automatisk förmedlingstjänst som förmedlar kommunikation mellan text-till-tal och tal-till-text

Hur har det gått för tidigare vinnare, och vilka innovationer har tävlingen lett till?
De hittills 14 genomförda tävlingarna har genererat över 160 vinnare. Av de projekt som är avslutade har över hälften lett till märkbara och användbara lösningar för målgrupperna. Några exempel är

Tekniska MuseetSkapa och uppleva tillsammans
Autism & Aspergerförbundet – Resledaren
Riksteatern/AxityTillgängliggörande av teater
StorytelProduktion av ljudböcker
Wigh & WahssDigitala läromedel
GlosbokenTillgänglighetverktyg i glosträningstjänst
Rule CommunicationTillgängliga nyhetsbrev
EuropeaKommunikation, tolk på distans

Hur går tävlingen till?
Tävlingen sker i följande steg:

13 februari 2018 – tävlingen öppnar för ansökan
27 mars 2018 – sista dagen för anmälan
Maj 2018 – presentation av utvalda ansökningar
Maj 2018 – besked om vilka som får genomföra steg 1
Juni-september 2018 – genomförande steg 1
Juni 2018 – kurs i affärsmodulering
September-november 2018 – sökande meddelas beslut om att få genomföra steg 2

Finns det några tips till mig som vill delta?
PTS bedömer ansökningarna ur ett helhetsperspektiv. Det bästa tipset är att ha ett realistiskt och genomförbart projektförslag som involverar målgruppen. Och en lösning som verkligen bidrar att fler kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter, inklusive personer med funktionsnedsättning. Dessutom bör du börja med ansökan i god tid då detta är någonting som kan ta tid.

Hur mycket medfinansiering krävs i steg 2?
PTS har inget minimikrav på medfinansiering i steg 2 men anser att medfinansieringen visar på engagemang i projektet. Medfinansieringen brukar ligga på mellan 15 och 50 procent.

Ansökningsprocessen

Kan jag lämna in flera ansökningar?
Du kan lämna in flera ansökningar men PTS finansierar endast ett projekt per organisation.

Ska jag räkna med moms i budgeten?
Nej, stöd av mindre betydelse är ett statligt stöd och därför inte momspliktigt.
Om du bedriver momspliktig verksamhet ska momsen dras av precis som vanligt. I budgeten ska därför alla poster där du specificerar inköp av varor och tjänster redovisas utan moms.

OBS Om du inte bedriver momspliktig verksamhet måste momsen inkluderas i alla poster i budgeten där du har angett inköp av varor och tjänster. Det gäller exempelvis för underkonsulters lönekostnader.

Måste jag skicka in en video?
Det kommer att vara frivilligt att skicka in en video där du berättar om ditt projekt. Vår erfarenhet är dock att en video är till fördel för dig eftersom vi som utvärderar får en mer nyanserad bild av din idé.

Vad händer när jag har skickat in min ansökan?
Du får en bekräftelse på att vi tagit emot din ansökan senast dagen efter att du skickat in din ansökan. I maj ges besked om vilka bidrag som går vidare till presentationsrundan.

Vart vänder jag mig om jag har fler frågor?
För mer information om tävlingsprocessen eller PTS innovationstävling i allmänhet kontakta projektgruppen för innovationstävlingen på innovation@pts.se eller
08-678 55 52.