Vägledning för tillgänglig webbutveckling

PTS arbetar för att långsiktigt förbättra den generella tillgängligheten inom myndighetens ansvarsområden elektronisk kommunikation och post.

Webbriktlinjer.se

Från sommaren 2015 till sommaren 2018 ansvarade PTS för webbplatsen Webbriktlinjer.se. Det är en webbplats som innehåller ”Vägledningen för webbutveckling”, vilket är de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser inom offentlig sektor i Sverige.

Vägledningen innehåller bland annat riktlinjer om tillgänglig webb, baserat på de internationella riktlinjerna WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidlines). PTS förvaltar fortfarande webbriktlinjerna, men ett arbete pågår för att lämna dem vidare till Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) som startade 1 september 2018.

Läs mer på webbriktlinjer.se

 

MITT-nätverket

PTS medverkar även i nätverket för myndighetssamverkan om IT-tillgänglighet (MITT-nätverket). Det är ett nätverk som initierades i maj 2015 av Arbetsförmedlingen. Sedan starten har PTS bidragit genom att koordinera nätverket och arrangera dess träffar. För närvarande ingår cirka 100 webb- och tillgänglighetsansvariga från drygt 50 myndigheter i nätverket, och träffarna brukar ske ungefär 4-6 gånger per år.

Läs mer om aktuella nätverksträffar:
7 november 2018 - Tema Kognitiv tillgänglighet i digital offentlig service 

Läs mer om MITT-nätverket hos Arbetsförmedlingen:
Myndighetssamverkan för digital tillgänglighet