Vägledning för webbutveckling - Webbriktlinjer.se

PTS vill förenkla och förbättra tillgången till offentliga verksamheters information och tjänster via informations- och kommunikationsteknik.

Sedan sommaren 2015 ansvarar PTS för driften av webbplatsen Webbriktlinjer.se. Det är en webbplats som innehåller ”Vägledningen för webbutveckling”, vilket är de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser inom offentlig sektor i Sverige. Dessa bygger på de internationella riktlinjerna WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidlines).

Läs mer på webbriktlinjer.se