Driftsäkerhetsforum

Driftsäkerhetsforum är möten där PTS och marknadens aktörer träffas för diskussioner om frågor som rör driftsäkerhet i elektroniska kommunikationer.

Möten hålls två gånger per år. Agenda, minnesanteckningar och presentationer från mötena publiceras på denna sida. Dokumenten är i pdf-format och öppnas i egna fönster.

 


Driftsäkerhetsforum 2018-05-04

Driftsäkerhetsforum 2017-11-23

Driftsäkerhetsforum 2017-05-03

arrow Driftsäkerhetsforum 2016-11-23

arrow Driftsäkerhetsforum 2015-11-25

arrow Driftsäkerhetsforum 2015-06-15

arrow Driftsäkerhetsforum 2014-11-26

arrow Driftsäkerhetsforum 2014-05-07