Möten

Här publicerar vi inbjudningar till olika möten.

Nyheter

PTS bjuder in till hearing om framtida bredbandsstöd

Post- och telestyrelsen (PTS) bjuder härmed in till en hearing som kommer att handla om PTS uppdrag att konkretisera ett nytt bredbandsstöd. Hearingen hålls den 26 november kl. 9.00-11.30 och anmälan ska ske senast 12 november.

10 oktober 2019


Workshop för relevanta intressenter om uppdateringen av nätneutralitetsriktlinjerna

Berec bjuder nu in till en workshop för relevanta intressenter om uppdateringen av nätneutralitetsriktlinjerna.

16 maj 2019


Informationsmöte om samhällsviktig digital infrastruktur och digitala tjänster

Informationsmöte om NIS-lagen den 16 november

14 december 2018


Förberedelsemöte 2 inför ITUs fullmäktigkonferens, PP-18

PTS bjuder in till förberedelsemöte den 28 juni.

13 juni 2018


Dokument

Remiss: Föreskrifter om ändring av PTS föreskrifter (PTSFS 2015:2) om krav på driftsäkerhet

PTS har tagit fram förslag på uppdatering av föreskrifter om driftsäkerhet. Remisstiden pågår till och med den 14 november 2019.

17 oktober 2019