Möten

Här publicerar vi inbjudningar till olika möten.

Nyheter

Workshop för relevanta intressenter om uppdateringen av nätneutralitetsriktlinjerna

Berec bjuder nu in till en workshop för relevanta intressenter om uppdateringen av nätneutralitetsriktlinjerna.

16 maj 2019


Informationsmöte om samhällsviktig digital infrastruktur och digitala tjänster

Informationsmöte om NIS-lagen den 16 november

14 december 2018


Förberedelsemöte 2 inför ITUs fullmäktigkonferens, PP-18

PTS bjuder in till förberedelsemöte den 28 juni.

13 juni 2018


Dokument

Nätneutralitetsrapporten 2018/2018 PTS-ER-2019:15

I denna rapport redogör PTS för den tillsyn och de aktiviteter som PTS har utfört under perioden den 1 maj 2018 till och med den 30 april 2019 för att övervaka och säkerställa att de svenska slutanvändarna har tillgång till en öppen internetanslutning i enlighet med TSM-förordningens regler.

1 juli 2019