Möten

Här publicerar vi inbjudningar till olika möten.

Nyheter

20 februari 2020

Välkommen på seminarium den 12 mars. Seminariet handlar om Fonden för ett sammanlänkat Europa, programmet för ett digitalt Europa (FSE Digital/CEF2 Digital). FSE Digital är ett EU-program som ska stötta utbyggnad av digital kommunikationsinfrastruktur inom EU. Totalt 3 miljarder euro ska under 2021-2027 bidra till utbyggnaden av 5G och gränsöverskridande digital infrastruktur.

7 november 2019

Post- och telestyrelsen (PTS) påminner om att det fortfarande finns möjlighet att anmäla sig till hearing om PTS uppdrag att konkretisera ett nytt bredbandsstöd. Hearingen hålls den 26 november kl. 9.00-11.30 och anmälan ska ske senast 12 november.

10 oktober 2019

Post- och telestyrelsen (PTS) bjuder härmed in till en hearing som kommer att handla om PTS uppdrag att konkretisera ett nytt bredbandsstöd. Hearingen hålls den 26 november kl. 9.00-11.30 och anmälan ska ske senast 12 november.

16 maj 2019

Berec bjuder nu in till en workshop för relevanta intressenter om uppdateringen av nätneutralitetsriktlinjerna.

14 december 2018

Informationsmöte om NIS-lagen den 16 november

Dokument

5 juli 2021

PTS remissvar på delbetänkandet av utredningen om betrodda tjänster.