Möten

Här publicerar vi inbjudningar till olika möten.


För leverantörer som omfattas av NIS-regleringen. Den 27 oktober 2021.

23 september 2021


Välkommen på seminarium den 12 mars. Seminariet handlar om Fonden för ett sammanlänkat Europa, programmet för ett digitalt Europa (FSE Digital/CEF2 Digital). FSE Digital är ett EU-program som ska stötta utbyggnad av digital kommunikationsinfrastruktur inom EU. Totalt 3 miljarder euro ska under 2021-2027 bidra till utbyggnaden av 5G och gränsöverskridande digital infrastruktur.

20 februari 2020


Post- och telestyrelsen (PTS) påminner om att det fortfarande finns möjlighet att anmäla sig till hearing om PTS uppdrag att konkretisera ett nytt bredbandsstöd. Hearingen hålls den 26 november kl. 9.00-11.30 och anmälan ska ske senast 12 november.

7 november 2019


Post- och telestyrelsen (PTS) bjuder härmed in till en hearing som kommer att handla om PTS uppdrag att konkretisera ett nytt bredbandsstöd. Hearingen hålls den 26 november kl. 9.00-11.30 och anmälan ska ske senast 12 november.

10 oktober 2019


Berec bjuder nu in till en workshop för relevanta intressenter om uppdateringen av nätneutralitetsriktlinjerna.

16 maj 2019