Informationsmöte om samhällsviktig digital infrastruktur och digitala tjänster

2018-12-14

Den 16 november 2018 genomförde PTS ett informationsmöte om NIS-lagen och de nya reglerna om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Mötet vände sig till leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom digital infrastruktur (DNS-tjänster och registreringsenheter för toppdomäner) samt leverantörer av digitala tjänster enligt NIS-direktivet – molntjänster, internetbaserade marknadsplatser och sökmotorer.

Syftet var att informera om reglerna för tillhandahållare av samhällsviktig digital infrastruktur och leverantörer av digitala tjänster som träffas av EU:s NIS-direktiv (införlivats genom lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-lagen).

PTS är en av tillsynsmyndigheterna för NIS-lagen. På mötet deltog även MSB som har en samordnande roll för NIS i Sverige.

Presentationer från informationsmötet

Mer om PTS arbete med NIS