PTS säkerhetsforum

Mötesplats för information och dialog om aktuella säkerhetsfrågor.

PTS säkerhetsforum är en mötesplats för dig som ansvarar för informationssäkerhet, driftsäkerhet eller säkerhetsskydd hos operatörer och leverantörer i telekombranschen.

På PTS säkerhetsforum diskuterar vi gemensamma utmaningar och aktuella säkerhetsfrågor. Säkerhetsforum genomförs en gång per år. 

PTS säkerhetsforum har ersatt Driftsäkerhetsforum och Integritetsforum.

Mer information

Vill du veta mer om PTS säkerhetsforum, mejla oss på sakerhetsforum@pts.se.