PTS säkerhetsforum 2022

Har du funderat på det här med kvantdatorer eller varför alla snackar om standarder? Boka in den 6 april så berättar vi mer om det och andra aktuella frågor inom säkerhetsområdet.

För tredje gången arrangeras PTS säkerhetsforum.

PTS säkerhetsforum 2022 kommer bland annat att handla om de framtida säkerhetshoten som kvantdatorer kan innebära och varför security and privacy by design är så viktigt. Vi kommer även prata om den internationella standardiseringens uppsving och varför ni som organisation ska bry er.

Datum: Den 6 april 2022. Boka in en heldag i din kalender!

Plats: Vår förhoppning är att det kommer att finnas möjlighet till fysisk närvaro. Det kommer att vara möjligt att delta digitalt under vissa delar av dagen. Hur PTS säkerhetsforum genomförs avgörs av corona-situationen och beslut fattas närmare datum för forumet.

Vem kan delta: PTS säkerhetsforum vänder sig i första hand till internettjänsteleverantörer, mobiloperatörer, tillhandahållare av infrastruktur för allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster, tillhandahållare av nummeroberoende interpersonella kommunikationstjänster (meddelandetjänster som exempelvis messanger) samt tillhandahållare av samhällsviktiga och digitala tjänster enligt NIS-direktivet.

Även myndigheter eller andra som jobbar med närliggande områden kan vara intresserade av att delta.

Anmälan: För att delta på PTS säkerhetsforum 2022 behöver du anmäla dig. Anmälan öppnar runt den 10 februari 2022.

Mer information och frågor

Mer information om program kommer längre fram, följ oss på Twitter eller Linkedin för att uppdatera dig om innehållet.

Frågor: kontakta oss på sakerhetsforum@pts.se