PTS säkerhetsforum 2020

PTS säkerhetsforum är en mötesplats där vi informerar och diskuterar aktuella säkerhetsfrågor. Årets tema är ”Teknik och juridik i rörelse”. Säkerhetsforum den 22 april blir inte ett fysiskt möte. Vi ser för närvarande över möjligheterna att förmedla ett givande innehåll digitalt.

Inom telekomsektorn är teknik och juridik i ständig rörelse. På årets säkerhetsforum diskuterar vi lärdomar från gjorda tillsynsinsatser, informerar om pågående aktiviteter och tar ett helhetsgrepp om en bransch i förändring.

Vi vill att du ska få verktyg och tankesätt för att bättre kunna bedriva systematiskt säkerhetsarbete. Vi vill även att du ska veta mer om hur pågående förändringar påverkar er organisation.

Säkerhetsforum2020.webb.jpg

Uppdaterad information med anledning av coronaviruset (covid-19) 

Med anledning av den aktuella situationen till följd av coronaviruset (covid-19) har PTS beslutat att ställa in det fysiska eventet. Vi kommer istället, i slutet av april eller början av maj, att lägga upp en eller flera kortare filmer på pts.se/sakerhetsforum där vi sammanfattar de viktigaste punkterna från programmet.  

Mer detaljerad information om hur detta kommer senare. 

Säkerhetsforum är för dig som jobbar med säkerhetsfrågor hos operatörer, exempelvis du som är regulatorisk kontaktperson, ansvarar för det systematiska säkerhetsarbetet eller för incidentrapportering.

Mer information, mejla: sakerhetsforum@pts.se