PTS säkerhetsforum 2020

Den 22 april är det dags för PTS säkerhetsforum 2020. Reservera datumet redan nu.

PTS säkerhetsforum är en mötesplats där vi informerar och diskuterar aktuella säkerhetsfrågor. Årets tema är ”Teknik och juridik i rörelse”.

Inom telekomsektorn är teknik och juridik i ständig rörelse. På årets säkerhetsforum diskuterar vi lärdomar från gjorda tillsynsinsatser, informerar om pågående aktiviteter och tar ett helhetsgrepp om en bransch i förändring.

Säkerhetsaspekter kopplat till 5G, totalförsvaret och nya regler för datalagring och driftsäkerhet är några av ämnena för dagen. Vi kommer självklart även att prata om den nya lagen om elektronisk kommunikation som träder i kraft i slutet av 2020.

Säkerhetsforum 2020.jpg

När: Onsdag den 22 april 2020 (exakta tider kommer när anmälan öppnas)

Var: F7, Flemminggatan 7 i Stockholm

Detaljerad agenda publiceras i samband med att anmälan öppnar i februari.

Mer information och frågor: sakerhetsforum@pts.se

Säkerhetsforum är för dig som jobbar med säkerhetsfrågor hos operatörer, exempelvis du som är regulatorisk kontaktperson, ansvarar för det systematiska säkerhetsarbetet eller för incidentrapportering. Dagen vänder sig främst till aktörer som omfattas av lagen om elektronisk kommunikation.

När dagen är slut hoppas vi att du har fått med dig verktyg och tankesätt för att bättre kunna bedriva systematiskt säkerhetsarbete. Vi vill även att du ska veta mer om hur pågående förändringar påverkar er organisation.